«Ελεύθερη πτώση» έκανε η αγορά τον Δεκέμβριο στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το ισοζύγιο διαγραφών και εγγραφών νέων επιχειρήσεων, όπως καταγράφεται στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τα «λουκέτα» ανήλθαν σε 654, χωρίς να προσμετρούνται οι επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό καθεστώς λύσης ή εκκαθάρισης και οι οποίες υπέβαλαν μεν αίτηση διαγραφής, αλλά ακόμη δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο ανήλθαν σε 503, με αποτέλεσμα οι διαγραφές να είναι περισσότερες κατά 151 φορές από τις εγγραφές.

Αυτό μεταφράζεται σε πτώση της τάξεως του -30%. Αντίστοιχο αρνητικό ισοζύγιο είχε εμφανιστεί και τον Ιανουάριο του 2016, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο του 2015 είχαν σημειωθεί 640 εγγραφές και 648 διαγραφές.

Η ποσοστιαία κατανομή του ισοζυγίου εγγραφών - διαγραφών για το έτος 2016 παρουσιάζει αρνητική τιμή τον Ιανουάριο (-19,08%), η οποία είναι περίπου διπλάσια από αυτή του 2015 (-9,44%), θετική τιμή τους μήνες Φεβρουάριο (12,69%) - Μάρτιο (15,40%) - Απρίλιο (33,44%), τη μέγιστη θετική τιμή τον Μάιο (41,95%) και μειούμενες θετικές τιμές τον Ιούνιο (31,52%), τον Ιούλιο (21,56%) και τον Αύγουστο (21,08%).

Οι μήνες Σεπτέμβριος - Νοέμβριος σημειώνουν επίσης θετικές τιμές με ελαφρά ανοδική τάση, ενώ ο Δεκέμβριος καταγράφει πολύ μεγάλη πτώση, η οποία φθάνει το 30,02%.

 

Tags: