Μόνο με τα ρούχα, τα τρόφιμα στο ψυγείο και το κρεβάτι θα αφήνει η Εφορία όσους της χρωστούν! Όπως εξηγεί ο οικονομικός συντάκτης του STAR, Σπύρος Δημητρέλης, η σημερινή εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων ξεκαθαρίζει τι ισχύει για τις κατασχέσεις που έχει δικαίωμα να κάνει η εφορία.

Από την κατάσχεση εξαιρούνται όλα όσα είναι απαραίτητα για την βασικές ανάγκες επιβίωσης του φορολογούμενου αλλά και για την πνευματική του καλλιέργεια. 

Έτσι, η εφορία ΔΕΝ μπορεί να κατασχέσει τα ρούχα, το στρώμα, το κρεβάτι, τα έπιπλα, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης και τα ξύλα, βιβλία και μουσικά όργανα.

Μπορεί όμως να κατασχέσει μετρητά, κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές όπως την τηλεόραση και τα ασημικά.

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων που θα κάνει η εφορία θα εξακολουθήσουν να γίνονται με τιμή πρώτης εκκίνησης την αντικειμενική αξία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκύκλιο, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

- τα ακίνητα που έχει κατασχέσει η εφορία και βγαίνουν στο σφυρί θα εκτιμώνται με βάση την εμπορική αξία αυτών κατά το χρόνο της κατάσχεσης, η οποία ορίζεται και ως τιμή πρώτης προσφοράς. Μέχρι σήμερα ίσχυε η εκτίμηση του  επιμελητή ή προσληφθέντα πραγματογνώμονα, η οποία δεν μπορούσε να είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας. Ο προσδιορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς γινόταν στα 2/3 της εκτιμηθείσας αξίας ή στην αντικειμενική .

-θεσπίζεται διαφορετικός τρόπος πλειοδοσίας. Ο  πλειστηριασμός γίνεται μόνο με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, ενώ οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται μόνο αν οι γραπτές προσφορές είναι ίσες.

-μειώνεται η εγγυοδοσία για τη συμμετοχή σε πλειστηριασμό από το 100% της πρώτης προσφοράς στο 30%

πιτρέπονται πλέον πολλαπλές κατασχέσεις επί του ιδίου πράγματος, σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις. Στην περίπτωση αυτή οι εκτελεστικές διαδικασίες βαίνουν παράλληλα και σταματάνε όταν γίνει η πρώτη κατακύρωση

 - μειώνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν μπορεί να διεξαχθεί πλειστηριασμός ή αναπλειστηριασμός, από 1 έως 31 Αυγούστου, αντί από 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου όπως ίσχυε, εκτός αν πρόκειται για πράγματα που μπορεί να υποστούν φθορά, καθώς και όταν πρόκειται για πλειστηριασμό πλοίων ή αεροσκαφών

 -επιτρέπονται πλέον οι πολλαπλές κατασχέσεις  επί του ιδίου πράγματος,

-καταργείται η  περίληψη κατασχετήριας έκθεσης επί κινητών και ακινήτων και θεσπίζεται το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης,

-προβλέπεται διαδικτυακή δημοσίευση (ενημέρωση) μέσα από την ιστοσελίδα δημοσιεύσεων του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, με επιμέλεια του δικαστικού επιμελητή.

-μειώνεται το  χρονικό διάστημα απαγόρευσης διενέργειας πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού από 1 έως 31 Αυγούστου (με εξαίρεση τον πλειστηριασμό πλοίων και αεροσκαφών ή πραγμάτων που πρόκειται να υποστούν φθορά.

Tags: