Δραματικά είναι τα στοιχεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για τις συνθήκες και τους μισθούς που επικρατούν στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με αυτά αμοιβές κάτω των 400 ευρώ παίρνουν περίπου 600.000 εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, με τις συνθήκες στην αγορά εργασίας να θυμίζουν Μεσαίωνα.

Συγκεκριμένα 587.924 εργαζόμενοι του ιδιωτικοί τομέα που απασχολούνται περιστασιακά με μερική απασχόληση αμείβονται με 393,79 ευρώ.

Μάλιστα οι επιχειρηματίες προτιμούν να απολύσουν έναν εργαζόμενο που αμείβεται με 800 ευρώ για να προσλάβει δύο με 400 ευρώ!

Τα στοιχεία είναι αποθαρρυντικά για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και της κοινωνικής συνοχής της χώρας.

Ενδεικτικό είναι ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια για την πληρωμή της σύνταξης ενός συνταξιούχου αρκούσαν οι εισφορές από τέσσερις εργαζόμενους, πλέον λόγω της συρρίκνωσης των εισοδημάτων από την απασχόληση παράλληλα με την επικράτηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, θα πρέπει για μία σύνταξη να πληρώσουν 10 εργαζόμενοι!

Οι ειδικοί μάλιστα εκτιμούν ότι από το 2017 οπότε και ξεκίνησε να λειτουργεί ο ΕΦΚΑ μέχρι και το 2055 θα χαθούν εισφορές, ύψους 65,6 δισ. ευρώ.

Από τον Μάιο του 2016 έχει καταγραφεί περαιτέρω μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,02 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.176 ευρώ. Στη μερική απασχόληση τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε 23,72 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 393,79 ευρώ.

Τον αμέσως προηγούμενο μήνα, τον Απρίλιο δηλαδή του 2016, το μέσο ημερομίσθιο ήταν 52,07 ευρώ και ο μέσος μισθός 1.219,74 ευρώ. Αντίστοιχα το μέσο ημερομίσθιο στη μερική απασχόληση ανερχόταν στα 41,38 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 565,66 ευρώ.

Συγκρίνοντας μάλιστα τα μεγέθη του Μαΐου 2016 με εκείνα που είχαν καταγραφεί ένα χρόνο πριν διαπιστώνεται αύξηση των ασφαλισμένων μερικής απασχόλησης κατά 10,69% στις κοινές επιχειρήσεις, παράλληλα με μικρότερη αύξηση της τάξεως του 2,89% των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση.

Οι ασφαλισμένοι που δηλώθηκαν τον περασμένο Μάιο έφτασαν το 1.956.236 από 241.483 κοινές επιχειρήσεις και 10.762 από οικοδομοτεχνικά έργα.

Η μέση απασχόληση μειώθηκε κατά 0,66% το αντίστοιχο διάστημα, ενώ μειώσεις κατέγραψαν τόσο το μέσο ημερομίσθιο, όσο και ο μέσος μισθός.

Ειδικά στις επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,24% και κατά 1,03% μειώθηκε ο μέσος μισθός.

Για τον Μάιο του 2016 στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 63,03% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα εργαζόμενους, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 58,90%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων τέλος η μέση απασχόληση είναι 21,07 ημέρες, στους ασφαλισμένους σε κοινές επιχειρήσεις 21,20 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,63.

Tags: