Ο  δανεισμός της Αθήνας από την Παγκόσμια Τράπεζα δεν πρόκειται να υποκαταστήσει τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα διάσωσης, ενώ παράλληλα θα αυξήσει το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, επισημαίνει η Citigroup, σε αναφορά της.

Όπως εξηγεί η Citigroup, τα δάνεια της Παγκόσμιας Τράπεζας εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό από αυτόν που εξυπηρετεί το ΔΝΤ και είναι γενικά προσαρμοσμένα για την ανακούφιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Σε αντίθεση με τα δάνεια του ΔΝΤ, όσο πιο φτωχή είναι η χώρα, τόσο πιο ευνοϊκές οι συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορεί να δανειστεί από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα του κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Ελλάδα, η χώρα θα είναι σε θέση να πληροί τις προϋποθέσεις μόνο για δάνεια με μη ευνοϊκούς όρους (δανεισμός IBRD), τα οποίο φέρουν επιτόκια λίγο πάνω από το κόστος χρηματοδότησης της Παγκόσμιας Τράπεζας και γενικά πρέπει να επιστραφούν μέσα σε 12-15 χρόνια.

Tags: