Μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2017 θα ικανοποιηθούν 57.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τον απερχόμενο διοικητή του ΙΚΑ, Διονύση Καλαματιανό.

 Η ικανοποίηση των αιτήσεων θα γίνει με την επιπλέον κρατική χρηματοδότηση την οποία έχει προβλέψει η κυβέρνηση για το 2017, ύψους 856 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα ο κ. Καλαματιανός δήλωσε πως το έλλειμμα του ΙΚΑ του 2016 έκλεισε στο 1 δισ. ευρώ έναντι 2 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο αρχικός προϋπολογισμός.

Η μείωση του ελλείμματος οφείλεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στην αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές κατά 455 εκατ. ευρώ, αλλά και την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

Tags: