Υπεγράφη η απόφαση για το εφάπαξ: Ποιοι γλιτώνουν τις μειώσεις

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Υπεγράφη η απόφαση για το εφάπαξ: Ποιοι γλιτώνουν τις μειώσεις
Υπογράφηκε σήμερα η υπουργική απόφαση για τον νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ στο Δημόσιο.
Ο νέος τρόπος υπολογισμού θα οδηγήσει σε μειώσεις κατά μέσο όρο 12% σε όσους κατέθεσαν τα χαρτιά τους από την 1η Σεπτεμβρίου του 2013, ενώ εξαιρούνται από τις νέες μειώσεις 25.427 δημόσιοι υπάλληλοι που κατέθεσαν τα χαρτιά τους έως το τέλος Αυγούστου 2013.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
Δημιουργία από 1η Ιανουαρίου 2014 ατομικών μερίδων, στις οποίες θα τηρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται.
  • Η απόσβεση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα γίνεται σε ορίζοντα 15ετίας.
  • Για όσους αποχώρησαν από την 1η Σεπτεμβρίου και εφεξής, το τμήμα εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2013 υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία αυτή. Το διάστημα μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 θα υπολογίζεται με το νέο σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη το έτος έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα ασφάλισης, τα έτη ασφάλισης, την ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών, το ύψος των καταβληθέντων εισφορών κ.α.

Καθιερώνεται νέος μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του βοηθήματος.

  • Για χρόνο από 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, το ποσό του εφάπαξ ισούται με την συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.
  • Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων.
Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές ετήσιες εισφορές, τα έτη συσσώρευσης εισφορών, η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών, το έτος έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα ασφάλισης αλλά και ο συντελεστής βιωσιμότητας του ταμείου.
Για τον συντελεστή βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές εισφορές εργοδότη – εργαζόμενου, η ειδικ�� τακτική εισφορά (όπου υπάρχει), τα διοικητικά έξοδα που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 2,5% των ασφαλιστικών εισφορών, η περιουσία η οποία έχει διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου πριν από την καταβολή των συνολικών παροχών, οι συνολικές παροχές χωρίς την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας, η παρούσα αξία των συνολικών υποχρεώσεων με βάση τα δεδουλευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων (με κανόνες συστήματος καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση), καθώς και το οικονομικό έτος για το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top