Ξεπέρασαν κατά 334 εκ. ευρώ τον στόχο που είχε τεθεί τα δημόσια έσοδα τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το α΄ δίμηνο του 2018.

 Μεγάλο «όπλο» αποδείχθηκαν και πάλι για το ΥΠ.ΟΙΚ οι κατασχέσεις εις βάρος τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών, τα έσοδα των οποίων ξεπέρασαν  κατά 190 εκ. ευρώ τον στόχο μέσα σε μόλις δύο μήνες!      

Πρόβλημα παρατηρήθηκε πάντως  (από τη μείωση των πωλήσεων και λόγω της  υπερφορολόγησης)   στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από τα καύσιμα, όπου το άθροισμα ΦΠΑ  και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, απέφερε  72 εκ. ευρώ λιγότερα από τον  στόχο.

Οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν κατά  112 εκ. ευρώ  (κυρίως λόγω των μειωμένων  επιχορηγήσεων σε νοσοκομεία και πρωτοβάθμια περίθαλψη).

Tags: