Με αισθητά μειωμένο επιτόκιο άντλησε πάνω από 1 δισ. ευρώ με έντοκα γραμμάτια το Δημόσιο.

Ειδικότερα, στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων από τον ΟΔΔΗΧ, το Δημόσιο άντλησε 1,137 δισ. ευρώ έναντι 812,5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη δημοπρασία, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 1,95% έναντι 2,33% αντίστοιχα.