Την εγκύκλιο με την οποία εφαρμόζεται και φέτος η πληρωμή τελών κυκλοφορίας με το μήνα έστειλε η Ανεξάρτητη αρχή Δημοσίων Εσόδων σε όλες τις εφορίες.

Με την εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την παροχή της συγκεκριμένης δυνατότητας στους πολίτες.

Όπως σημειώνεται σε αυτήν, οι φορολογούμενοι που έχουν καταθέσει πινακίδες και θέλουν να τις πάρουν πίσω θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην εφορία που έχουν κατατεθεί.

Έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τις πινακίδες για έναν μήνα καταβάλλοντας  τα τέλη που αναλογούν σε δυο μήνες, για τρεις μήνες καταβάλλοντας τα τέλη τεσσάρων μηνών και έως το τέλος του έτους καταβάλλοντας τα τέλη για τους υπολειπόμενους μήνες προσαυξημένα κατά δυο μήνες.

Για τις περιπτώσεις που δεν επιστραφούν εμπρόθεσμα οι πινακίδες επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών που αναλογούν στο όχημα.

Παράδειγμα

Για επιβατικό ΙΧ 1800 κ.εκ., μοντέλο 2002, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 300€.

Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται εγγράφως άρσης ακινησίας για 1 μήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 50 ευρώ. Εάν επιλέξει την άρση για 3μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 100€ και εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους θα πληρώσει 225€.

Η παγίδα!

Αν κάποιος κάνει άρση για ένα μήνα και επιστρέψει τις πινακίδες την 31η μέρα κι όχι την 30η, θα πληρώσει το ετήσιο τέλος που του αναλογεί… επί δύο! Επίσης καλό είναι να πάρει κάποιος τις πινακίδες του την 1η του μήνα γιατί η επιστροφή τους θα πρέπει να γίνει την τελευταία εργάσιμη του μήνα, που σημαίνει ότι δεν υπολογίζονται ημερολογιακά 30 μέρες. 

Tags: