Παρα 4 λεπτά στα 50 ευρώ ανέρχεται το ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση- για την ακρίβεια στα 49,96 ευρώ- σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν τον Αύγουστο πέρυσι  και δημοσίευσε ο ΕΦΚΑ. 

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 1.981.501, εκ των οποίων 1.951.230 σε κοινές επιχειρήσεις και 30.271 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 22,02 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 22,15 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,14.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 49,96€ και ο μέσος μισθός σε 1.182,76€, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,58€ και 427,35€.

Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,42€ και ο μέσος μισθός 531,12€. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,50% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 60,65%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 85,39% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,66%.

Η αναλογία με αλλοδαπούς εργαζόμενους και οι εθνικότητες ανδρών και γυναικών    

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,19% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,65% άλλης χώρας ΕΕ και 9,16% χώρας εκτός ΕΕ. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 88,64% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,66% άλλης χώρας ΕΕ και 8,71% χώρας εκτός ΕΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 59,23%, 2,18% και 38,59%. Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,20% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 11,36% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 52,46% έχουν αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 55,77% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 7,90%, και της Βουλγαρίας με 5,06%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, 48,23%, είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 11,59% και ρουμάνικης με 7,96%.

 

 

 

Tags: