Ταβάνι στο ύψος των 120 ευρώ για κάθε συνταξιούχο έχει μπει στο ΕΚΑΣ, το οποίο περικόπηκε δραματικά για να μη μειωθούν οι δικαιούχοι.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος, από τον Ιανουάριο του 2017 και μετά κανένας συνταξιούχος δεν λαμβάνει πάνω από το εν λόγω ποσό ως πρόσθετη ενίσχυση.

Ειδικότερα, από τους 235.866 δικαιούχους του ΕΚΑΣ τον Φεβρουάριο, 1.188 λαμβάνουν έως 30 ευρώ τον μήνα βοήθημα.

Από 31 έως 60 ευρώ τον μήνα εισπράττουν άλλοι 9.923, από 60 έως 90 ευρώ λαμβάνουν 35.112 συνταξιούχοι, ενώ η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή 189.643, εισπράττουν από 90 έως 120 ευρώ τον μήνα.

Σημειώνεται, ότι μόλις τον Δεκέμβριο του 2016, το ΕΚΑΣ λάμβαναν 230.730, από τους οποίους οι 186.245 εισέπρατταν από 210 έως 240 ευρώ τον μήνα, δηλαδή τα διπλάσια σε σχέση με δύο μήνες μετά, τον Φεβρουάριο του 2017.

Tags: