«Βασική προϋπόθεση για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση», χαρακτήρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), την  ανάπτυξη μίας σύγχρονης, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής ελληνικής βιομηχανίας

 Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να βγει η Ελλάδα από την κρίση και καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν η τόνωση των επενδύσεων και η ενίσχυση της βιομηχανίας, μετά την αποβιομηχάνιση που συντελέστηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, συμπλήρωσε,  συντάσσεται το κείμενο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής που θα κληθεί να ακολουθήσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια, με τη βιομηχανία να είναι ένας από τους κύριους πυλώνες του νέου παραγωγικού υποδείγματος.

 Οι κυριότερες πολιτικές που υλοποιεί η κυβέρνηση για τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής,  αφορούν:

- Τη σύνταξη και εφαρμογή ενός ευνοϊκού αναπτυξιακού νόμου για τις βιομηχανικές επενδύσεις.

- Την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης.

- Την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων.

- Την προώθηση ρυθμίσεων που αίρουν  την  γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια.

Tags: