Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) η εγκύκλιος για τη πλατφόρμα και τους κωδικούς απόδοσης και δήλωσης των εισφορών για εργαζόμενους με μπλοκάκι και επιμερισμό των εισφορών μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.

Πρόκειται για την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 17/2017, η οποία προβλέπει πως:

Από 1.1.2017, στα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά διάκριση του Ν. 2084/1992 που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα , για την οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση φορέων του Ε.Φ.Κ.Α., τα οποία αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόμου.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά

 

Tags: