Περαιτέρω άνοδο εμφάνισε τον Φεβρουάριο του 2017 ο ετήσιος πληθωρισμός στις χώρες της Ευρωζώνης, καθώς διαμορφώθηκε στο 2% έναντι 1,8% τον Ιανουάριο.

Στην Ελλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,4%.

Σύμφωνα με την τελική εκτίμηση της Eurostat η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή οφείλεται στους παρακάτω κλάδους:

-Τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός 2,5% (1,8% τον Ιανουάριο)
-Ενέργεια 9,3% (8,1% τον Ιανουάριο)
-Υπηρεσίες 1,3% (1,2% τον Ιανουάριο)

Μεταξύ των κρατών – μελών, η χαμηλότερη επίδοση κατεγράφη στην Ιρλανδία (0,3%) και η υψηλότερη στην Εσθονία (3,4%).

 

Tags: