Στην «κλίνη του Προκρούστη», έχουν τεθεί –σύμφωνα με πληροφορίες- στο σύνολό τους οι φοροαπαλλαγές, που έχουν απομείνει, σε μια προσπάθεια να μειωθεί λιγότερο το αφορολόγητο και να κλείσει η β΄ αξιολόγηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αναζητούνται 700 εκατ. ευρώ.

Ποιες είναι οι εναπομείνασες φοροαπαλλαγές;

• Ιατρικές δαπάνες. 
• Κατάργηση ή περικοπή του ειδικού τρόπου φορολόγησης των ναυτικών. 
• Επίδομα θέρμανσης. 
• Παρακράτηση φόρου. 
• Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Συνολικά οι φοροαπαλλαγές όπως προκύπτουν από τον τόμο που κατατίθεται κάθε χρόνο στη Βουλή ανέρχονται σε 3,5 δισ. ευρώ

Για τα νοικοκυριά οι φοροαπαλλαγές φθάνουν στο ποσό των 388,7 εκατ ευρώ, για τις επιχειρήσεις στα 700 εκατ. ευρώ, στα τέλη ταξινόμησης 105 εκατ. ευρώ, στον ΦΠΑ οι απαλλαγές φθάνουν στο 1,1 δισ. ευρώ, όπως επίσης και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Tags: