Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,392 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το 2016, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,270 δισ. ευρώ το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,983 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.   Το πλεόνασμα πάντως δεν οφείλεται σε αναστροφή του κλίματος στην οικονομία, αλλά κυρίως στην αύξηση των δημοσίων εσόδων που επέφερε η «φοροκαταιγίδα» το 2016.         

Το δωδεκάμηνο τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού υπερέβησαν του στόχου κατά 1,8 δισ. ευρώ, ενώ στα 2,8 δισ. ευρώ ανήλθαν οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τον  Δεκέμβριο,  σημειώνοντας σημαντική αύξηση συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες.

Τον ίδιο μήνα διατέθηκαν 584 εκατ. ευρώ για επιστροφές εσόδων παρουσιάζοντας υπέρβαση 180 εκατ. έναντι του στόχου. Πρόκειται για ποσά που διοχετεύτηκαν στην αγορά και σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ενίσχυσαν την πραγματική οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία,  την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) ύψους 1,185 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,530 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017) για έλλειμμα 3,617 δισ ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53,968 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,616 δισ. ευρώ ή 3,1% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49,796 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,819 δισ. ευρώ ή 3,8% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 3,265 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,172 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 204 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο 2016

Τον Δεκέμβριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,026 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 114 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,144 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 372 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 883 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 258 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2016 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 584 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 180 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 55,153 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

 

Tags: