Ένα τσουνάμι φόρων που πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου απειλεί να «καταπιεί» πάνω από έξι εκατομμύρια φορολογούμενους που δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, οι φορολογούμενοι καλούνται μέχρι το τέλος του χρόνου να πληρώσουν φόρους ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ ο κίνδυνος να κηρύξουν στάση πληρωμών τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είναι πιο ορατός από ποτέ.

Στα τέλη Δεκεμβρίου λήγουν ταυτόχρονα οι προθεσμίες για την καταβολή τεσσάρων διαφορετικών φόρων και τελών υπέρ του Δημοσίου, αλλά και μηνιαίων δόσεων διαφόρων ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν:

  • Την πέμπτη δόση ΕΝΦΙΑ του έτους 2016, που βεβαιώθηκε σε περισσότερους από 6,36 εκατ. φορολογούμενους (6,313 εκατ. φυσικά και 50.000 νομικά πρόσωπα). Το συνολικό ποσό που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι ανέρχεται σε 624 εκατ. ευρώ.
  • Την έκτη ή την έβδομη μηνιαία δόση του φόρου εισοδήματος που βεβαιώθηκε φέτος σε περίπου 250.000 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα για τη χρήση του έτους 2015. Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που πρέπει να καταβληθεί εντός του τρέχοντος μηνός υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.
  • Την πρώτη δόση του ΦΠΑ ή ολόκληρου του ποσού του ΦΠΑ του μηνός Νοεμβρίου που βεβαιώθηκε στις εταιρίες οι οποίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, με την υποβολή περιοδικών δηλώσεων εντός του Νοεμβρίου, καθώς επίσης και της δεύτερης δόσης του ΦΠΑ του μηνός Οκτωβρίου, που βεβαιώθηκε στις εταιρίες οι οποίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, με την υποβολή περιοδικών δηλώσεων εντός του Οκτωβρίου. Το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που έπρεπε να αποδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου από τους παραπάνω υπόχρεους υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.
  • Τα τέλη κυκλοφορίας του 2017. Έως τις 30-12-2016, πάνω από 5.000.000 κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2017. Το συνολικό ποσό που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ.
  • Τις μηνιαίες δόσεις διαφόρων ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Στις 30-12-2016 λήγουν μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης του νόμου 4321/2015 για τις «100 δόσεις» και της «πάγιας ρύθμισης» των νόμων 4152/2013 και 4174/2013. Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ.
Tags: