ΕΕ: Το 30% των νέων ηλικίας 25 ως 34 ζούσαν με τους γονείς τους το 2019

Πόσο είναι το ποσοστό στην Ελλάδα

νέοι

Το 2019, το μερίδιο των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών που ζούσαν με τους γονείς τους κυμαινόταν στα κράτη μέλη της ΕΕ από λιγότερο από 4% στη Δανία, 4,8% στη Φινλανδία και 5,7% στη Σουηδία, σε περισσότερο από το ήμισυ στη Σλοβακία (56,4% το 2018), την Ελλάδα (57,8%) και την Κροατία (62,0%), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό στην Κύπρο είναι 38%.

Eurostat: Άνοδο καταγράφουν οι γεννήσεις παιδιών εκτός γάμου στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η έξοδος από το γονικό νοικοκυριό επηρεάζεται συχνά από το αν οι νέοι βρίσκονται σε σχέση με σύντροφο ή σπουδάζουν ή όχι, από το επίπεδο οικονομικής τους εξάρτησης, από τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, από την οικονομική προσιτότητα στέγασης αλλά και από πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Κατά μέσο όρο, οι νέοι στην ΕΕ εγκατέλειψαν το γονικό νοικοκυριό σε ηλικία 26,2 ετών το 2019. Ωστόσο, αυτή η ηλικία διέφερε σημαντικά στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το 2019, οι νέοι έφυγαν από το σπίτι νωρίτερα στα τρία βόρεια κράτη μέλη - τη Σουηδία (17,8 ετών), τη Δανία (21,1 έτη) και τη Φινλανδία (21,8 έτη), καθώς και στο Λουξεμβούργο (20,1 έτη). Οι νέοι έφυγαν επίσης από το σπίτι πριν από την ηλικία των 25 ετών στην Εσθονία (22,2 ετών), τη Γαλλία (23,6 ετών), τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες (και οι δύο με 23,7 έτη).

Στην άλλη πλευρά της κλίμακας, οι νεαροί ενήλικες στην Κροατία και τη Σλοβακία παρέμειναν περισσότερο στο γονικό νοικοκυριό. Έφυγαν από το σπίτι κατά μέσο όρο σε ηλικία 31,8 και 30,9 ετών αντίστοιχα. Νέοι ενήλικες στην Ιταλία (30,1 ετών), τη Βουλγαρία (30,0 ετών), τη Μάλτα (29,9 ετών), την Ισπανία (29,5 έτη), την Πορτογαλία (29,0 ετών) και την Ελλάδα (28,9 έτη) παρέμειναν επίσης με τους γονείς τους για περισσότερο. Στην Κύπρο αυτή η ηλικία είναι περίπου τα 27 έτη.

Eurostat: Μεγάλη η αύξηση των διαζυγίων στην ΕΕ το 2018

Σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι νέες γυναίκες έτειναν να εγκαταλείπουν το γονικό νοικοκυριό νωρίτερα από τους άνδρες. Η μόνη εξαίρεση ήταν το Λουξεμβούργο (20,3 χρόνια για τις γυναίκες, σε σύγκριση με 20,0 χρόνια για τους άνδρες).

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των φύλων καταγράφηκαν στη Ρουμανία (25,7 χρόνια για τις γυναίκες, σε σύγκριση με 30,3 για τους άνδρες), τη Βουλγαρία (27,6 έναντι 32,1), την Κροατία (29,9 έναντι 33,6), τη Λετονία (24,8 έναντι 28,1), την Ουγγαρία (25,8 έναντι 28,5) και Σλοβακία (29,6 έναντι 32,1).

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top