EE: Νέα πρόταση σχετικά με τη διαφάνεια αμοιβών ανδρών και γυναικών

Τα κράτη μέλη έχουν δύο χρόνια για να την μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο

φεμινιστική πορεία/ Unsplash

Πρόταση σχετικά με τη διαφάνεια των αμοιβών ανδρών και γυναικών στην ΕΕ με στόχο τη διασφάλιση της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, υπέβαλε σήμερα προς το Συμβούλιο των κρατών μελών η Κομισιόν. Μόλις εγκριθεί, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο.

Η πρόταση που τα κράτη μέλη και το κοινοβούλιο καλούνται να επεξεργαστούν καθορίζει μέτρα διαφάνειας των αμοιβών, όπως πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές για όσους αναζητούν εργασία, το δικαίωμα να γνωρίζουν τα επίπεδα αμοιβών για τους εργαζόμενους που κάνουν την ίδια εργασία, καθώς και τις υποχρεώσεις αναφοράς για τις διαφορές στις αμοιβές των φύλων για τις μεγάλες εταιρείες .

ΟΗΕ: «Το lockdown θα γυρίσει την ισότητα των φύλων 25 χρόνια πίσω»

Η πρόταση ενισχύει επίσης τα εργαλεία για τους εργαζομένους για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Αναλυτικά οι αλλαγές που θα φέρει η πρόταση της Κομισιόν

Οι εργοδότες δεν θα επιτρέπεται να ζητούν από τους αιτούντες εργασία το ιστορικό αμοιβών τους και θα πρέπει να παρέχουν ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τις αμοιβές κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι θα έχουν επίσης το δικαίωμα αποζημίωσης για διακρίσεις στην αμοιβή.

Βάσει της πρότασης, το βάρος της απόδειξης θα βαραίνει πλέον τον εργοδότη και όχι τον εργαζόμενο, για να αποδείξει ότι δεν υπήρχε καμία διάκριση σε σχέση με την αμοιβή.

Νταβός: Η νεότερη πρωθυπουργός του κόσμου ζητά μεγαλύτερη ισότητα

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν συγκεκριμένες κυρώσεις για παραβιάσεις του κανόνα της ίσης αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου επιπέδου προστίμων.

Οι φορείς ισότητας και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να ενεργούν σε νομικές ή διοικητικές διαδικασίες για λογαριασμό των εργαζομένων, καθώς και να οδηγούν σε συλλογικές απαιτήσεις για ίση αμοιβή.

Οι εργαζόμενοι που υπέστησαν διακρίσεις λόγω αμοιβής λόγω φύλου μπορούν να λάβουν αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης ανάκτησης της όποιας διαφοράς και των σχετικών μπόνους ή πληρωμών σε είδος.

Κομισιόν: Νέος κανονισμός για την περιαγωγή κινητής τηλεφωνίας από το 2022

Η πρόταση λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα δύσκολη κατάσταση των εργοδοτών, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, και διατηρεί την αναλογικότητα των μέτρων, παρέχοντας παράλληλα ευελιξία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους πόρους για την αναφορά δεδομένων, υποστηρίζει η Κομισιόν.

Το ετήσιο κόστος καταβολής αμοιβών για τους εργοδότες εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 379 έως 890 ευρώ ή εταιρείες με 250+ υπαλλήλους.

Η πρόταση δίνει, επιπλέον, περισσότερα εργαλεία στους εργοδότες και τους εργαζομένους για να μειώσουν το υπάρχον μισθολογικό χάσμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η οποία ενισχύει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και θέτει τις γυναίκες σε μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης στη φτώχεια.

Που επικεντρώνεται η συγκεκριμένη πρόταση

Η νομοθετική πρόταση επικεντρώνεται σε δύο βασικά στοιχεία της ίσης αμοιβής: μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας των αμοιβών για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, καθώς και καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα των μισθολογικών διακρίσεων.

Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια αμοιβών για όσους αναζητούν εργασία, οι εργοδότες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το αρχικό επίπεδο αμοιβής ή το εύρος του στην ειδοποίηση για την κενή θέση εργασίας ή πριν από τη συνέντευξη εργασίας. Δεν θα επιτρέπεται στους εργοδότες να ρωτούν τους μελλοντικούς εργαζομένους σχετικά με το ιστορικό αμοιβών τους.

Eurostat: Οικονομικές δυσκολίες για το 76,5 % των αναπήρων στην Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες από τον εργοδότη τους σχετικά με το ατομικό τους επίπεδο αμοιβής και τα μέσα επίπεδα αμοιβής, ανά φύλο, για κατηγορίες εργαζομένων που κάνουν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Οι εργοδότες με τουλάχιστον 250 υπαλλήλους πρέπει να δημοσιεύσουν πληροφορίες σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών εργαζομένων στον οργανισμό τους. Για εσωτερικούς σκοπούς, θα πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών εργαζομένων ανά κατηγορίες εργαζομένων που κάνουν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Όταν η αναφορά αμοιβών αποκαλύπτει ένα μισθολογικό χάσμα φύλου τουλάχιστον 5% και όταν ο εργοδότης δεν μπορεί να δικαιολογήσει το χάσμα αντικειμενικά, οι εργοδότες θα πρέπει να διενεργούν εκτίμηση αμοιβών, σε συνεργασία με εκπροσώπους των εργαζομένων.

Από τον Αθανάσιο Αθανασίου

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top