Δόθηκε το «πράσινο φως» για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τη ΓΓΔΕ στην ΕΛΣΤΑΤ

Και πληροφορίες φορολογικού περιεχομένου

​Με γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) δίνεται το «πράσινο φως τη διαβίβαση προσωποποιημένων στοιχείων ανά ΑΦΜ και πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Όπως προκύπτει από τη Γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ (υπ΄αριθμόν 3/2016), η ΓΓ∆Ε ζήτησε τη γνώμη της Αρχής σχετικά µε τη νομιμότητα χορήγησης στην ΕΛΣΤΑΤ προσωποποιημένων στοιχείων ανά ΑΦΜ., που περιλαμβάνουν τόσο πληροφορίες µητρώου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας και επαγγέλματος, τηλέφωνο επικοινωνίας, είδος δραστηριότητας, σχέσεις κτλ.) όσο και πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος (ολόκληρο το έντυπο Ε3 για επιτηδευµατίες – φυσικά και νοµικά πρόσωπα από το έτος 2011, υποσύνολο κωδικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.. για τα ίδια έτη κ.α.) ταυτοποιηµένες µε τα υπόχρεα πρόσωπα. Η ΓΓ∆Ε ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά ζητούνται στο πλαίσιο υλοποίησης µνηµονίου συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της ΓΓ∆Ε, της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο ως άνω έγγραφο επισυνάπτεται η περιγραφή των αιτούµενων στοιχείων.Πρόκειται για στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στην ΑΠΔΠΧ για την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών και την ενημέρωση του μητρώου επιχειρήσεων.

Η ΑΠΔΠΧ επισημαίνει στη γνωμοδότηση της ότι υπάρχει σαφής νομική βάση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας και αφετέρου ότι η δημόσια στατιστική αρχή συγκαταλέγεται στους σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί καταρχήν, θεμιτό σκοπό επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και ευαίσθητων, όπως προκύπτει και από το άρθρο 8 πάρ. 4 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.«Η διαβίβαση των στοιχείων μητρώου (Taxis, ΦΠΑ) και η ανάγκη επικαιροποίησης των τηρουμένων από την ΕΛΣΤΑΤ δεδομένων προκύπτει από υπερνομοθετικής ισχύος νομοθεσία, δηλαδή τον Κανονισμό 177/2008 της ΕΕ. Συνεπώς θα πρέπει να διαβιβαστούν τα αιτούμενα στοιχεία από τη ΓΓΔΕ στην ΕΛΣΤΑΤ» αναφέρεται στην γνωμοδότηση.

Αναφορικά µε το ζήτηµα της ενηµέρωσης των υποκειµένων, η ΑΠΔΠΧ σημειώνει ότι µε δεδοµένη την ύπαρξη σαφούς νοµοθετικής ρύθµισης η οποία προβλέπει τη διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ, είναι δυνατό να γίνει δεκτό ότι δεν υφίσταται υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης, καθώς δύναται να θεωρηθεί ότι η διαβίβαση αποτελεί κοινή γνώση του επιµελούς πολίτη.

Ωστόσο, η ΑΠΔΠΧ επισημαίνει ότι υφίσταται ανάγκη ειδικού προσδιορισμού, απαρίθμησης καθώς και ειδικής αιτιολόγησης από την ΕΛΣΤΑΤ όταν αφορά στη διαβίβαση δεδοµένων από την ΓΓ∆Ε όχι δειγµατοληπτικά, αλλά καθολικά/µαζικά για ένα σύνολο φορολογουµένων.Παράλληλα, τονίζει ότι υφίσταται ζήτηµα σχετικά µε τη νοµιµότητα διαβίβασης φορολογικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην ΓΓ∆Ε πριν τη σχετική πρόβλεψη στη νοµοθεσία περί φορολογικού απορρήτου, το 2014.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top