Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2017 ανήλθε σε 23,5% έναντι 24,3% τον Ιανουάριο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 23,5% τον Δεκέμβριο του 2016. 

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Ιανουάριο του 2017, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.639.126 άτομα.  Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.116.790 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.271.488 άτομα. 

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 7.325 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 (αύξηση 0,2%) και μειώθηκαν κατά 5.597 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 (μείωση 0,2%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 47.836 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 (μείωση 4,1%) και κατά 2.085 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 (μείωση 0,2%). 

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 3.897 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 (αύξηση 0,1%) και κατά 5.675 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 (αύξηση 0,2%).

Tags: