Κορωνοϊός: Όλη η απόφαση για τα έκτακτα μέτρα – Τι λέει για άδειες γονέων

Εάν ο ένας γονέας δεν εργάζεται, δε δικαιούται ο άλλος την άδεια

Σχολείο

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άδεια ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, περιγράφει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σήμερα σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η άδεια αφορά εργαζόμενους σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που έχουν τέκνα τα οποία φοιτούν σε σχολικές μονάδες έως την Γ’ τάξη Γυμνασίου.
Θα είναι επιπρόσθετη της κανονικής και θα μπορεί να την λάβει ένας εκ των δύο γονέων (σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας), με πλήρεις αποδοχές, για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων.

Πώς υπολογίζεται η άδεια

Για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας, τρεις θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και μόνο μία θα καταγράφεται ως κανονική άδεια και θα αφαιρείται από αυτές που δικαιούται κανονικά ο εργαζόμενος.

Το σχέδιο της κυβέρνησης: Άδεια στον ένα γονέα για τα κλειστά σχολεία

Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, το κράτος θα καλύψει από τον τακτικό προϋπολογισμό το 1/3 των αποδοχών του, ενώ στους δημοσίους υπαλλήλους θα καλυφθεί το σύνολο των αποδοχών τους.

Εάν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος γονέας δεν μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του, ταυτόχρονα. Επίσης, εάν ο ένας γονέας δεν εργάζεται, ο άλλος δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ο/η σύζυγος νοσηλεύεται, ή έχει προσβληθεί από κορονοϊό, ή είναι άτομο με αναπηρία.

Διάγγελμα Μητσοτάκη για τον κορωνοϊό: Κάνουμε ό,τι χρειάζεται

Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι δημοσίου, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, θα καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής.

Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, για τη χορήγηση της ειδικής άδειας στον δημόσιο υπάλληλο απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως. Εάν ο γονέας ιδιωτικός υπάλληλος κάνει χρήση της ειδικής άδειας, αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στο σύστημα Εργάνη από τον εργοδότη, μαζί με το συνολικό αριθμό ημερών της άδειας ειδικού σκοπού.

Κορωνοϊός: Τα μέτρα της κυβέρνησης- Άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς

Αν ο/η σύζυγος υπαλλήλου που απασχολείται σε φορείς του δημοσίου απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (όχι με αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων) τότε ο υπάλληλος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Εξάλλου, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όσο και του δημοσίου, δύναται ο εργοδότης ή η υπηρεσία, να προτείνουν τη δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, ή εργασία εξ’ αποστάσεως, όπου αυτό είναι εφικτό.

Τα άλλα μέτρα που προβλέπει

Ανάμεσα στα έκτακτα μέτρα περιλαμβάνονται και η αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις, η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων, παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, κλπ.

Δείτε εδώ όλόκληρη την απόφαση για τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top