Μπόνους σε 50.000 δημoσίους υπαλλήλους – Ποιοι θα το πάρουν

Θα δοθεί το πρώτο τρίμηνο του έτους

Ξεπαγώνουν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων μέσα στο 2023 / Βίντεο: Σκάι

Μπόνους παραγωγικότητας αναμένεται να λάβουν εντός του πρώτου τριμήνου του έτους περίπου 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι.

Η πρόσθετη ανταμοιβή παραγωγικότητας που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος μπορεί να φτάσει έως και το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης.

Ρεύμα: Μεγάλες μειώσεις στους λογαριασμούς τον Φεβρουάριο

Το επιπλέον αυτό ποσό δεν θα συμψηφιστεί με τυχόν «προσωπική διαφορά» και θα υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις.

Πρόκειται για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23 27 του ν. 4940/2022 -«Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα», που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Τιμές ακινήτων… «στον Θεό»: Εκτινάχθηκαν τα ενοίκια στην Αττική  

Μπόνους σε δημόσιους υπάλληλους: Ποιοι είναι δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι των πρόσθετων ανταμοιβών παραγωγικότητας είναι οι παρακάτω κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων:

α) οι πολιτικοί υπάλληλοι και το ένστολο προσωπικό του δημόσιου τομέα, οι οποίοι, λόγω αρμοδιότητας, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπου εντάσσονται τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των υπουργείων,

Έρχεται έως τον Απρίλιο ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτων

β) οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, οι οποίοι υπηρετούν στις υπηρεσίες ή είναι μέλη των συλλογικών οργάνων για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης των Δράσεων, Έργων ή και ομάδας Έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης

γ) οι υπάλληλοι που ορίζονται ρητά από τους φορείς υλοποίησης, χρηματοδότησης ή υπουργεία ευθύνης ότι υλοποιούν τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Γνωστά e-shop πουλούσαν «μαύρα» αθλητικά παπούτσια και είδη διατροφής

δ) οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων-Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων, των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ βαθμού και στην Προεδρία της Κυβέρνησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

ε) οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των λοιπών υπηρεσιών στις οποίες απασχολούνται.

Η πρόσθετη ανταμοιβή παραγωγικότητας θα υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), δεν θα μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και θα υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω ανταμοιβή των παραπάνω κλάδων δεν μπορεί να υπερβεί τα 41.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση (20.000.000 ευρώ για την κατηγορία της παραγράφου α, 10.000.000 ευρώ για τις κατηγορίες των παραγράφων β, γ, δ και 11.000.000 ευρώ για την κατηγορία της παραγράφου ε).

2. Στους πολιτικούς υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς που εποπτεύονται ή υπάγονται στο υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής, Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, Κτηματικές Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας, ΣΔΟΕ, Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) θα καταβληθεί Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ), με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίστηκαν ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου 2022, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία.

Οι ποσοτικοί στόχοι σχετίζονται ενδεικτικά με τη δημοσιονομική και ταμειακή διαχείριση, τον έλεγχο και τα αποτελέσματα, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο δαπανών, την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, την επεξεργασία σημαντικού αριθμού κανονιστικών πράξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, την έκδοση αποφάσεων απονομής συντάξεων σε δημοσίους υπαλλήλους, την ολοκλήρωση δημοσιονομικών, φορολογικών, τελωνειακών και άλλων ελέγχων, την επεξεργασία αιτημάτων επί κρατικών εγγυήσεων και εν γένει ποσοτικούς στόχους συνδεόμενους με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top