Να καταργηθεί η ελληνική ιθαγένεια σε υψηλόβαθμες θέσεις δημοσίου ζητά η ΕΕ

Απαγορεύονται οι διακρίσεις στους εργαζόμενους λόγω ιθαγένειας

σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να καταργήσει την απαίτηση ελληνικής ιθαγένειας για την πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο τομέα.

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα λόγω της μη συμμόρφωσής της με το δίκαιο της Ε.Ε. όσον αφορά την πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο τομέα. Η ελληνική νομοθεσία περιορίζει αποκλειστικά σε Έλληνες υπηκόους την πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και ορισμένων δημόσιων φορέων.

Ο περιορισμός αυτός αφορά τις θέσεις Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή και Προϊσταμένου Τμήματος. Η επίμαχη νομοθεσία παραβιάζει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας μεταξύ εργαζομένων στην Ε.Ε. Το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θεσπίζει την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας μεταξύ εργαζομένων από διαφορετικά κράτη μέλη. Για τον δημόσιο τομέα προβλέπεται εξαίρεση, την οποία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ερμηνεύσει συσταλτικά.

Το Δικαστήριο της Ε.Ε. επιβεβαίωσε ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιφυλάσσουν την πρόσβαση σε θέσεις της δημόσιας διοίκησης στους υπηκόους τους μόνο αν οι θέσεις αυτές συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση εξουσιών δημοσίου δικαίου και καθηκόντων που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων αρχών. Αυτό πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση, με βάση τη φύση και τις αρμοδιότητες της θέσης.

Ο γενικευμένος αποκλεισμός εργαζομένων της Ε.Ε. που δεν είναι Έλληνες υπήκοοι από δημόσιες θέσεις με βάση το ιεραρχικό τους επίπεδο αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Της Μαρίας Ψαρά
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top