ΔΕΕ: Ο επιβάτης δε δικαιούται αποζημίωση λόγω ανακατεύθυνσης της πτήσης

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές πτήσεις

Πτήσεις αποζημίωση

«Η ανακατεύθυνση και μόνον πτήσης σε άλλον κοντινό αερολιμένα δεν συνεπάγεται δικαίωμα σε κατ’ αποκοπήν αποζημίωση», έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), διευκρινίζοντας ότι, αντιθέτως, «η αεροπορική εταιρία οφείλει, με δική της πρωτοβουλία, να προσφέρει στον επιβάτη την κάλυψη του κόστους μεταφοράς στον αερολιμένα προορισμού για τον οποίο είχε γίνει η κράτηση ή, ενδεχομένως, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβάτη, σε άλλον κοντινό προορισμό».

Αποζημίωση επιβατών σε περίπτωση ματαίωση πτήσης λόγω απεργίας

Αναλυτικά το ΔΕΕ έκρινε σε υπόθεση που του παρέπεμψε το Landesgericht Korneuburg (πρωτοδικείο του Korneuburg, Αυστρία) και η οποία αφορούσε επιβάτη της Austrian που προσγειώθηκε στο Schönefeld αντί για το Tegel του Βερολίνου, ότι «η ανακατεύθυνση πτήσης προς άλλον αερολιμένα ο οποίος εξυπηρετεί την ίδια πόλη ή περιοχή  δεν γεννά δικαίωμα του επιβάτη σε αποζημίωση λόγω ματαίωσης της πτήση».

«Προκειμένου ο αερολιμένας υποκατάστασης να μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί την ίδια πόλη ή περιοχή, δεν είναι αναγκαίο να βρίσκεται εντός των ορίων του εδάφους (από διοικητική άποψη) της  ίδιας πόλης ή περιοχής όπου βρίσκεται ο αερολιμένας για τον οποίο είχε γίνει η κράτηση. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι η άμεση εγγύτητά του με το έδαφος αυτό», ξεκαθαρίζει. 

Αντιθέτως, το ΔΕΕ κρίνει ότι «ο επιβάτης δικαιούται κατ’ αρχήν κατ’ αποκοπήν αποζημίωση όταν φθάνει στον τελικό προορισμό του, δηλαδή στον αερολιμένα για τον οποίο είχε γίνει η κράτηση ή, με τη σύμφωνη γνώμη του, σε άλλον κοντινό προορισμό, τρεις ή περισσότερες ώρες μετά την αρχικώς προγραμματισμένη ώρα άφιξης».

«Για τον καθορισμό της διάρκειας της καθυστέρησης κατά την άφιξη, πρέπει να λαμβάνεται ως βάση η ώρα κατά την οποία ο επιβάτης φθάνει, κατόπιν της μεταφοράς του, στον αερολιμένα για τον οποίον είχε γίνει η κράτηση ή, ενδεχομένως, σε άλλον κοντινό προορισμό που συμφωνείται με την αεροπορική εταιρία», αναφέρει το ΔΕΕ. 

ΗΠΑ: Η Ελλάδα στην κατηγορία 4 (σύσταση για αποφυγή του ταξιδιού)

Το ΔΕΕ διευκρινίζει στο πλαίσιο αυτό ότι, «προκειμένου να απαλλαγεί από την υποχρέωσή της να αποζημιώσει τους επιβάτες σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης κατά την άφιξη, η αεροπορική εταιρία μπορεί να επικαλεστεί έκτακτη περίσταση η οποία δεν επηρέασε τη συγκεκριμένη πτήση που καθυστέρησε, αλλά προηγούμενη πτήση την οποία εκτέλεσε η ίδια με το ίδιο αεροσκάφος στο πλαίσιο του δρομολογίου που προηγήθηκε του προτελευταίου δρομολογίου του αεροσκάφους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει άμεση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της επέλευσης της περίστασης αυτής και της μεγάλης καθυστέρησης της μεταγενέστερης πτήσης».
 
Επιπλέον, το ΔΕΕ αποφαίνεται ότι «η αεροπορική εταιρία οφείλει να προσφέρει, με δική της πρωτοβουλία, κάλυψη του κόστους μεταφοράς στον αερολιμένα προορισμού για τον οποίο είχε γίνει η κράτηση ή, ενδεχομένως, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβάτη, σε άλλον κοντινό προορισμό».

«Εάν η αεροπορική εταιρία παραβεί την υποχρέωσή της να αναλάβει το κόστος αυτό, ο  επιβάτης δικαιούται να του επιστραφεί το ποσό το οποίο δαπάνησε και το οποίο, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων περιστάσεων κάθε περίπτωσης, αποδεικνύεται απαραίτητο, κατάλληλο και εύλογο προκειμένου να αναπληρωθεί η παράλειψη της αεροπορικής εταιρίας», αναφέρει το ΔΕΕ. «Αντιθέτως, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης για ανάληψη του κόστους μεταφοράς, ο επιβάτης δεν θεμελιώνει δικαίωμα κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης ύψους 250, 400 ή 600 ευρώ», εξηγεί. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Ελλάδα και τον κόσμο

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top