Προεδρία και ΕΚ συμφώνησαν για το πρόγραμμα EU4Health 2021-2027

Πρόκειται για ενωσιακή δράση στον τομέα της υγείας

ΕΕ

Η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για το πρόγραμμα EU4Health για το 2021-2027, με προϋπολογισμό 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για ενωσιακή δράση στον τομέα της υγείας.

«Αυτή η συμφωνία δείχνει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να προστατεύσει την υγεία των πολιτών της. Αυτό το πρόγραμμα, με τον προϋπολογισμό και το πεδίο εφαρμογής του, δίνει στην Ένωση μας τα εργαλεία και την ικανότητα να προετοιμάζεται καλύτερα και να αντιμετωπίζει μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας. Ταυτόχρονα, επιτρέπει έντονη εστίαση σε μακροπρόθεσμα ζητήματα υγείας, όπως ο καρκίνος και η ψυχική υγεία. Αναμένω ότι το EU4Health θα έχει μια σαφή προστιθέμενη αξία στην ΕΕ για τη συμπλήρωση των πολιτικών υγείας των κρατών μελών», δήλωσε ο Jens Spahn, Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας της Γερμανίας.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, το πρόγραμμα EU4Health, το οποία είχε προτείνει η Κομισιόν και συγκεκριμένα η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου, στοχεύει στη στήριξη των εθνικών πολιτικών των κρατών μελών και στην προώθηση του συντονισμού μεταξύ τους προκειμένου να βελτιωθεί η ανθρώπινη υγεία σε ολόκληρη την ΕΕ ιδίως:

  • υποστήριξη της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης ασθενειών
  • συμβολή στην προστασία των ανθρώπων στην Ένωση από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία
  • αύξηση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας
  • αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς
  • υποστήριξη παγκόσμιων δεσμεύσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα της υγείας από διεθνείς οργανισμούς, ιδίως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)

Ένας συγκεκριμένος στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει δράσεις που συμπληρώνουν την εθνική αποθήκευση βασικών προϊόντων που σχετίζονται με την κρίση σε επίπεδο Ένωσης. Αυτό θα γίνει σε συνέργεια με άλλα μέσα, προγράμματα και ταμεία της Ένωσης, όπως το RescEU, και σε στενή συνεργασία με τα σχετικά όργανα της Ένωσης. Θα υποστηρίξει επίσης δράσεις που επιτρέπουν την κινητοποίηση ιατρικών, υγειονομικών υπηρεσιών και προσωπικού υποστήριξης σε μια περιοχή κρίσης.

Η συμφωνία διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει επίσης μακροπρόθεσμα ζητήματα δημόσιας υγείας όπως την πρόληψη και τη θεραπεία μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών, ιδίως του καρκίνου, καθώς και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Η συμφωνία προβλέπει έναν ισχυρό μηχανισμό διακυβέρνησης και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό, συγκροτείται μια διευθύνουσα ομάδα για το EU4Health που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Κομισιόν. Θα ζητηθεί η γνώμη της ομάδας για τα ετήσια προγράμματα εργασίας και θα παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καταρτίζεται με την έγκριση εκτελεστικής πράξης μετά από ψηφοφορία εκπροσώπων των κρατών μελών σε επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόνν υπέβαλε την πρότασή της για το πρόγραμμα EU4Health (2021-2027) τον Μάιο 2020. Ακολούθησε η έγκριση της θέσης του Συμβουλίου τον Οκτώβριο και η έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2020. Η προσωρινή συμφωνία θα υποβάλλεται στους μόνιμους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ για έγκριση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top