"Ζεστό χρήμα" για τους σεισμοπαθείς της Μυτιλήνης από την ΕΕ

Η στήριξη μπορεί να καλύψει μέχρι και το 95% του κόστους ανασυγκρότησης

Η ΕΕ θα βοηθήσει τις πληγείσες περιοχές της Λέσβου- Θα πλ

To Συμβούλιο των Κρατών Μελών ενέκρινε σήμερα, Δευτέρα, κανονισμό για την παροχή ενισχυμένης στήριξης από την ΕΕ στις περιφέρειες που επλήγησαν από σεισμούς, πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Για να βοηθηθούν οι πληγείσες περιφέρειες στο έργο της ανασυγκρότησης, η ΕΕ θα πληρώσει στο μέλλον το 95% του κόστους. Αυτό σχεδόν διπλασιάζει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ για ορισμένες περιφέρειες από το σημερινό επίπεδο του 50%.

"Η σημερινή απόφαση είναι μια πολύ συγκεκριμένη έκφραση της ΕΕ: ​​μεταφράζει τις κοινές αξίες σε μια συγκεκριμένη πράξη αλληλεγγύης. Καθώς καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από φυσικές καταστροφές, αυτό είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών", δήλωσε ο κοινοβουλευτικός γραμματέας της Μάλτας για τους πόρους της ΕΕ και προεδρεύων του Συμβουλίου, Δρ Ααρών Φερούτζια.

Με βάση την απόφαση, μέχρι το 2020 θα διατεθεί συνολικό ποσό έως και 9,8 δισ. ευρώ για την υποστήριξη των περιοχών που πλήττονται από καταστροφές.

Αυτό αντιπροσωπεύει το 5% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) από το οποίο χρηματοδοτείται η βοήθεια.

Το συνολικό κονδύλιο του ΕΤΠΑ ύψους 196,4 δισ. ευρώ παραμένει αμετάβλητο. Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν φυσικές καταστροφές, η ΕΕ θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το ταμείο αλληλεγγύης της, από το οποίο μπορούν να κινητοποιηθούν ετησίως 500 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το κείμενο του νέου κανονισμού που εγκρίθηκε:

"Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ορίζει:
Τους κοινούς και γενικούς κανόνες που ισχύουν για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Προκειμένου να παρέχει πρόσθετη βοήθεια στα κράτη μέλη που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, πρέπει να είναι δυνατή. Να εισαχθεί ξεχωριστός άξονας προτεραιότητας στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος με συγχρηματοδότηση έως 95% για την κάλυψη των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΤΠΑ, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου".

"Οι δράσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ξεχωριστού άξονα προτεραιότητας για τις φυσικές καταστροφές. Θα πρέπει να είναι αυτές που αποσκοπούν στην ανασυγκρότηση ως απάντηση σε μεγάλες ή περιφερειακές φυσικές καταστροφές, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου".

Ο Κανονισμός, συγκεκριμένα, αναφέρει στο επίσημο κείμενο ότι:

"Για τις ενέργειες που υπάγονται στον ξεχωριστό άξονα προτεραιότητας για τις φυσικές καταστροφές, είναι απαραίτητο να εισαχθεί παρέκκλιση από τους γενικούς κανόνες σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας του και δαπάνες που σχετίζονται με εκείνες που καθίστανται επιλέξιμες λόγω τροποποίησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα συγχρηματοδότησης των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη αμέσως μετά από μια καταστροφή, αλλά πριν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα".

"Προκειμένου να επιτραπεί η επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν από την ημερομηνία κατά την οποία η φυσική καταστροφή συνέβη, έστω και πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η αντίστοιχη διάταξη σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών της θα πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ".

"Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ αριθ. 1303/2013) πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως", αναφέρει το κείμενο που εγκρίθηκε και προβλέπει:

- Ένα ξεχωριστό άξονα προτεραιότητας, με ποσοστό συγχρηματοδότησης μέχρι 95% που μπορεί να καθοριστεί εντός του πλαισίου

- Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις
 

Συνθήκες:

Α) ενέργειες επιλέγονται από τις διαχειριστικές αρχές ως απάντηση σε μεγάλες ή περιφερειακές φυσικές καταστροφές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 2012/2002.

Β) ενέργειες αποσκοπούν στην ανασυγκρότηση ως απάντηση στη φυσική καταστροφή, και

Γ)  ενέργειες υποστηρίζονται βάσει επενδυτικής προτεραιότητας του ΕΤΠΑ.

"Το ποσό που διατίθεται για τις πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν υπερβαίνει το 5% της συνολικής κατανομής του ΕΤΠΑ σε ένα κράτος μέλος για την περίοδο 2014-2020".

"Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 παράγραφος 9, οι δαπάνες για ενέργειες που υπάγονται στην εν λόγω προτεραιότητα άξονα είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε η φυσική καταστροφή".

 

Από τις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top