Κατάνυξη στην περιφορά των Επιταφίων σε όλη την Ελλάδα

Δείτε το σχετικό απόσπασμα