Εισφορές που ανέρχονται ακόμη και στο 38%  του εισοδήματός τους θα κληθούν να καταβάλλουν ελεύθεροι επαγγελματίες,  ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με όσα προβλέπει η εγκύκλιος για τα μπλοκάκια.  

Συγκεκριμένα, για τις κατηγορίες επιστημόνων που έως σήμερα ίσχυε και εισφορά για επικουρική και εφάπαξ , η εισφορά θα αγγίζει το 38,1% και θα εμφανιστεί στο επόμενο εκκαθαριστικό.

Ασάφειες, ανεξήγητους κωδικούς και λάθη βλέπουν την ίδια όσοι απασχολούνται με μπλοκάκι, ενώ υπάρχουν ακόμα και σήμερα ασφαλισμένοι που δεν βλέπουν αναρτημένες τις εισφορές που οφείλουν! Κι όλα αυτά όταν σε δύο μέρες εκπνέει και η δεύτερη παράταση με χιλιάδες ασφαλισμένους να ψάχνουν ακόμα τις εισφορές τους και να διορθώνουν λάθη.

Στην περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος διαπιστώσει ότι υπάρχει σφάλμα θα πρέπει να απευθύνεται στον ΕΦΚΑ εγγράφως συνυποβάλλοντας και αντίγραφο του ειδοποιητηρίου.  

Όσοι απασχολούνται σε έως 2 εργοδότες με μπλοκάκι θα πληρώνουν εισφορά ως μισθωτοί μαζί με τον εργοδότη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Έτσι ο επιμερισμός της εισφοράς σε 9,22% για εργαζόμενο και 17,88% για εργοδότη θα τίθεται σε ισχύ είτε από τη στιγμή που ο εργοδότης υποβάλλει αναλυτική περιοδική δήλωση όπου θα φαίνεται ότι αποδέχεται τον επιμερισμό.

Σε διαφορετική περίπτωση,  ο εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει τον εργοδότη του στον ΕΦΚΑ, κάνοντας υπεύθυνη δήλωση ότι απασχολείται με μπλοκάκι σε έως και 2 εργοδότες,  κατά τρόπο σταθερό και συνεχή.

Tags: