Τη θωράκιση της καταναλωτικής νομοθεσίας, μέσω της έκδοσης του πρώτου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, χαιρέτισε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (15 Μαρτίου).

Με τον Κώδικα, όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, θεσπίζονται αρχές και κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των καταναλωτών και των προμηθευτών και των ενώσεών τους, στο σύνολο των εμπορικών κλάδων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και με δεσμευτική ισχύ. 

«Η έκδοση του  Κώδικα  θωρακίζει περαιτέρω την καταναλωτική  νομοθεσία και ενισχύει  το κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά, η οποία, εξακολουθεί να δοκιμάζεται από την πολυετή  και πολυεπίπεδη οικονομική κρίση» συνέχισε στο ίδιο πλαίσιο.

Όπως γνωστοποίησε στη συνέχεια, το 2016 κατατέθηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή 7.067 αναφορές για εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ενώ αν προστεθούν και οι 542 υποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή, οι αναφορές έφθασαν τις 7.609.

Το 2010 αντίθετα, ανέρχονταν σε μόλις 3.697. «Υπήρξε, συνεπώς, υπερδιπλασιασμός των υποθέσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης, αφού οι καταναλωτές αναζητούν τη γρήγορη, αξιόπιστη  και χωρίς κόστος εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους» συμπλήρωσε ο κ. Ζαγορίτης.

Κατά τον ίδιο μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό ότι πάνω από το 80% των υποθέσεων επιλύονται και, μάλιστα, στη συντριπτική τους πλειονότητα υπέρ του καταναλωτή, με  μέσο  χρόνο  επίλυσης  μικρότερο των 90 ημερών.

Καταλήγοντας, κατέστησε σαφές ότι «προτεραιότητα μας εξακολουθεί να είναι η ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, έτσι ώστε να τα γνωρίζουν για να μπορούν να τα διεκδικούν».

Tags: