Σε 5,603 δισ. ευρώ ανήλθαν συνολικά οι οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες (ληξιπρόθεσμες οφειλές και εκκρεμείς επιστροφές φόρου), στο τέλος του Νοεμβρίου,  από 6,33 δισ. ευρώ έναν μήνα πριν. Μέσα στον ίδιο μήνα,  σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το Δημόσιο αποπλήρωσε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς ιδιώτες ύψους 727 εκατ. ευρώ.

Εξυπακούεται βεβαίως ότι στην αντίθετη περίπτωση, για οφειλές προς το Δημόσιο, η εφορία θα είχε εξαπολύσει ανελέητο κυνηγητό και θα είχε προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις μισθών, ακινήτων κλπ).       

Από τις συνολικές υποχρεώσεις φορέων του Δημοσίου προς ιδιώτες τον περασμένο Νοέμβριο, τα 4,163 δισ. ευρώ αντιστοιχούσαν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές (έναντι 4,718 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο), ενώ οι εκκρεμούσες επιστροφές φόρου ήταν 1,440 δισ. ευρώ (από 1,612 δισ. ευρώ έναν μήνα πριν).

Από τους φορείς του Δημοσίου, τις μεγαλύτερες οφειλές έχουν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης με συνολικά 2,37 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, ο ΕΟΠΥΥ χρωστά 1,339 δισ. ευρώ και το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 482 εκατ. ευρώ.

 

Tags: