Την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, θα ενεργοποιηθεί η κάρτα αλληλεγγύης, για 18η φορά, που αφορά την επιδότηση  σίτισης.   

Το ποσό που θα πιστωθεί ανέρχεται στα  13.500.850,00 ευρώ και αφορά 120.097 δικαιούχους του προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης» σύμφωνα με ανακοίνωση  του  υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, θα καταβληθεί και το επίδομα  ενοικίου στους δικαιούχους του προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης», των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί. Το ποσό των 2.177.187,66 ευρώ πιστώνεται στους λογαριασμούς 17.411 ιδιοκτητών ακινήτων.

Επισημαίνεται ότι  η καταβολή του επιδόματος ενοικίου εξαρτάται από την ορθή καταχώρηση, με ευθύνη των δικαιούχων, των στοιχείων για τα μισθωτήρια και τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων κατοικιών.

Tags: