11η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας: Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει νωρίτερα

Μεγάλη η «ανάσα» από τον τουρισμό αλλά και αβεβαιότητα από την πανδημία

EE Ελλάδα σημαίες

Γενικά θετική για την ελληνική οικονομία είναι η 11η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν. Σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία ανακάμπτει νωρίτερα από το αναμενόμενο, κυρίως χάρη στον τουρισμό, και οι ειδικοί θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να την επίτευξη των ειδικών δεσμεύσεων, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία. 

Koμισιόν: «Ετοιμαζόμαστε για την επόμενη πανδημία»

Ωστόσο, η ανασφάλεια παραμένει. Τόσο από το μέτωπο της πανδημίας, όσο και των γεωστρατηγικών παραγόντων. 

Η ελληνική οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης νωρίτερα από το αναμενόμενο. Μετά τη μεγάλη κάμψη κατά 8,2% το 2020, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,5% και 3,4% σε τριμηνιαία βάση το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2021 αντίστοιχα, λόγω των επενδύσεων και της συσσώρευσης αποθεμάτων. 

Θετική η 10η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες θερινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2021, το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,3% το 2021 και κατά 6,0% το 2022, λαμβάνοντας υπόψη την επενδυτική ώθηση από την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα του σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και τη δημοσιονομική τόνωση από τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. 

Η δημοσιονομική πολιτική παραμένει υποστηρικτική, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να παρέχουν στοχευμένη και προσωρινή στήριξη στην οικονομία, μεταξύ άλλων ως απάντηση στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα τον Αύγουστο. Τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης, που υποστηρίζονται ιδίως μέσω του μέσου της ΕΕ για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE, συνέχισαν να στηρίζουν την αγορά εργασίας και, μαζί με τη χαλάρωση των περιορισμών στην υγειονομική περίθαλψη και την επανεκκίνηση της τουριστικής περιόδου, στήριξαν την περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 15,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με 17,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2020. 

O εμβολιασμός και η αβεβαιότητα 

Η εμβολιαστική εκστρατεία συνεχίζει να εξελίσσεται- ωστόσο, η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προοπτικές παραμένει υψηλή, ιδίως σε σχέση με την πρόσφατη έξαρση των κρουσμάτων COVID-19 κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω εξάπλωσης νέων μεταλλάξεων του κορονοϊού.

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που εγκρίθηκε πρόσφατα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στην Ελλάδα να βγει ισχυρότερη από την πανδημία COVID-19.

Κομισιόν: Εκταμιεύτηκαν χρηματοδοτήσεις 4 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας ήταν μεταξύ των πρώτων σχεδίων που εγκρίθηκαν επίσημα από το Συμβούλιο, στις 13 Ιουλίου, μετά από μια θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Ιουνίου. Η Ελλάδα έλαβε εκταμίευση ύψους 3,96 δισ. ευρώ σε προχρηματοδότηση στις 9 Αυγούστου. Το σχέδιο, το οποίο παρουσιάζει μέτρα για την κινητοποίηση 17,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια, αντιπροσωπεύει μια σημαντική προσπάθεια της Ελλάδας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Περιλαμβάνει πολλές επενδύσεις σχετικές με το κλίμα και θα παρέχει ώθηση στην ψηφιοποίηση και έναν μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων που βασίζονται σε προηγούμενες και τρέχουσες προσπάθειες.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας για το Ταμείο Ανάκαμψης 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για το πρόγραμμα της Ελλάδας για το Ταμείο Ανάκαμψης: η Ελλάδα ήταν επίσης το πρώτο κράτος μέλος που ολοκλήρωσε τη συμφωνία εταιρικής σχέσης για την περίοδο 2021-2027. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021, καθορίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό για την αξιοποίηση περισσότερων από 21 δισ. ευρώ αξίας επενδύσεων για τη στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ελλάδας.

Η Koμισιόν εγκρίνει πρόγραμμα 14 εκ. ευρώ για στήριξη εταιρειών στην Ελλάδα

Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων συνεχίστηκε με καλό ρυθμό σε διάφορους τομείς πολιτικής, με σειρά συγκεκριμένων δεσμεύσεων πολιτικής που ολοκληρώθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς.

Συνολικά, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να την επιτυχία των οφειλόμενων ειδικών δεσμεύσεων, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία. Οι αρχές τήρησαν τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων σε ιδιωτικοποιήσεις, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της φορολογικής διοίκησης, ενώ παράλληλα προχώρησαν σε ευρύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης. 

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική τους και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν εν μέρει από την πανδημία, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Δημοσιονομική πολιτική: Οι τρεις συστάσεις της Κομισιόν στην Ελλάδα

Η αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές των μακροοικονομικών δεδομένων παραμένει υψηλή. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας, την πρόοδο της καταπολέμησης της πανδημίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, θα αποτελέσει βασικό παράγοντα. Η επαναλειτουργία του τουρισμού στις αρχές Μαΐου, παρείχε μια ώθηση στον τομέα- ωστόσο, ο αντίκτυπος αυτού αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθυστερημένη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών από βασικές χώρες προέλευσης. Η αβεβαιότητα αφορά επίσης την ταχύτητα ανάκαμψης του ιδιωτικού τομέα μετά τη λήξη των μέτρων στήριξης. Για το λόγο αυτό, η σταδιακή κατάργηση των εν λόγω μέτρων θα πρέπει να χρονομετρηθεί προσεκτικά, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα απότομης πτώσης και να απαγορευτεί η αύξηση των νέων πτωχεύσεων. 

Αυτό αφορά επίσης την αγορά εργασίας και την απόσυρση των αντίστοιχων στοιχείων της αγοράς εργασίας, τα οποία θα πρέπει να σχεδιαστούν με στόχο να αποτρέψουν την έξαρση τωναπολύσεων υπό έλεγχο. Η πρόσφατη αύξηση του κόστους των εισροών και η παρουσία της αλυσίδας εφοδιασμού εμπλοκών στην αλυσίδα εφοδιασμού αυξάνουν την αβεβαιότητα όσον αφορά τις προοπτικές του πληθωρισμού. Εξωτερικές γεωπολιτικές παράγοντες και μια πιθανή αναζωπύρωση των μεταναστευτικών ροών παραμένουν μια πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας.

Από την άλλη πλευρά, η πραγματοποίηση μέρους των αγορών που καθυστέρησαν από το προηγούμενο έτος θα μπορούσε να να δώσει πρόσθετη ώθηση στην ιδιωτική κατανάλωση, όπως υποδηλώνουν οι δείκτες υψηλής συχνότητας της οικονομίας.

Ολόκληρη η έκθεση: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip159_en.pdf
 

Της Μαρίας Ψαρρά 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top