Η διαφθορά και τα λόμπι στην Ελλάδα - Η έκθεση της Κομισιόν

Καταγράφονται τα προβλήματα στην ΕΕ αναφορικά με την απονομή Δικαιοσύνης

άγαλμα της Θέμιδος

Τις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου στα κράτη μέλη, που το 2020 περιλαμβάνουν και την Ελλάδα εξετάζει μεταξύ άλλων σήμερα το  Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ - 27 Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων).

Κομισιόν: Η Ελλάδα προχώρησε τις μεταρρυθμίσεις, τη «φρέναρε» η πανδημία

Η συγκεκριμένη έκθεση δημοσιεύθηκε από την Κομισιόν στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και καταγράφει προβλήματα με την απονομή δικαιοσύνης, τη δράση των λόμπι, την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τη διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων, αλλά και των επαγγελματικών προτύπων στην πρακτική της δημοσιογραφίας.

Ελλάδα: Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Δικαιοσύνης

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κεφάλαιο για την Ελλάδα στην πρώτη έκθεση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην ΕΕ, η χώρα «έχει υιοθετήσει σημαντικό αριθμό μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης που ξεκίνησαν στο πλαίσιο των τριών προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής».

Αναλυτικά, «οι δραστηριότητες μεταρρύθμισης περιελάμβαναν αλλαγές στην οργάνωση των δικαστηρίων, μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης των δικαστηρίων, τη διεύρυνση της χρήσης εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών στα δικαστήρια και την προώθηση εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών». Ωστόσο, όπως αναφέρει η Κομισιόν η εκτέλεση δείχνει «μεικτά αποτελέσματα και το σύστημα δικαιοσύνης συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του».

Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων και περαιτέρω πρόοδος στην ψηφιοποίηση των συστημάτων δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, τονίζεται.

Μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα

Σε σχέση με τη διαφθορά, όπως καταγράφεται, «η Ελλάδα ξεκίνησε ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου και τη βελτίωση του συντονισμού διαφόρων οργανισμών και φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την καταπολέμηση της διαφθοράς». Καταγράφεται ακόμη ότι «υπάρχει ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, αλλά η εφαρμογή εξακολουθεί να παρουσιάζει κάποια κενά».

«Ορισμένα εμπόδια στη δίωξη διαφθοράς υψηλού επιπέδου εξαλείφθηκαν μέσω συνταγματικής αναθεώρησης το 2019, καθώς τροποποιήθηκαν οι διαδικασίες σχετικά με τα καθεστώτα ασυλίας και το καταστατικό περιορισμού. Μια αναθεώρηση της ποινικής νομοθεσίας τον Ιούνιο του 2019 έθεσε ορισμένες ανησυχίες, ιδίως όσον αφορά την ποινικοποίηση της δωροδοκίας», αναφέρεται. «Ενώ οι μεταγενέστερες αναθεωρήσεις αποκατέστησαν αυτήν την κατάσταση, οι τρέχουσες υποθέσεις παραμένουν επηρεασμένες» σημειώνεται.

Τα λόμπι και η ελευθερία έκφρασης στην Ελλάδα

Τα λόμπι στην Ελλάδα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτα και το πλαίσιο προστασίας του καταγγέλλοντος είναι ελλιπές, προστίθεται. Σε ό,τι αφορά τη ελευθερία της έκφρασης, «το Σύνταγμα προβλέπει την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες. Υπάρχουν δομές για τη διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και των δικαιωμάτων του Τύπου».

«Οι βασικές ανησυχίες αφορούν ανεπαρκείς μηχανισμούς για τη διασφάλιση του σεβασμού των επαγγελματικών προτύπων στην πρακτική της δημοσιογραφίας και των επισφαλών συνθηκών εργασίας για τους δημοσιογράφους που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση», αναφέρεται.

Το σύστημα ελέγχων και τα συνταγματικά δικαιώματα στην Ελλάδα

Επιπλέον, το σύστημα ελέγχων και ισοζυγίων στην Ελλάδα «αντιμετώπισε ορισμένες προκλήσεις στην πράξη», καταγράφεται. «Συγκεκριμένα, η διαδικασία θέσπισης νόμων υφίσταται σημαντική πίεση τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των συνεπειών της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας δεν τηρήθηκαν πλήρως, αλλά η πρόσφατη περιεκτική νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και εφαρμόζεται σταδιακά» αναφέρει η έκθεση.

Τέλος, τα θεμελιώδη και συνταγματικά δικαιώματα «προστατεύονται μέσω των δικαστηρίων και των ανεξάρτητων αρχών». «Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο για την κοινωνία των πολιτών, και υπάρχουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης, οι οποίες έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο χώρος των πολιτών για να λειτουργήσουν επί τόπου έχει μειωθεί", καταγράφουν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top