Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ εγκρίνει νέους κανόνες για την ενεργειακή σήμανση προϊόντων

Η υπερβολική χρήση τάξεων υψηλότερης απόδοσης αποφεύγεται μακροπρόθεσμα

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών εγκρίνει νέους κανόνες για

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα, Δευτέρα, χωρίς συζήτηση, κανονισμό για τη θέσπιση πλαισίου για την επισήμανση ενεργειακής απόδοσης που αντικαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία (οδηγία 2010/30 / ΕΕ), διατηρώντας τις βασικές αρχές της αλλά διευκρινίζοντας, ενισχύοντας και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της.

Ο κανονισμός ορίζει προθεσμίες για την αντικατάσταση των σημερινών τάξεων A +, A ++, A +++ με μια κλίμακα από το "A έως το G". Καθορίζει, επίσης, μια διαδικασία για την αναίρεση των ετικετών, με βάση την τεχνολογική εξέλιξη. Έτσι, η υπερβολική χρήση τάξεων υψηλότερης απόδοσης αποφεύγεται μακροπρόθεσμα, παρέχοντας επίσης κίνητρα για καινοτομία και πιέζοντας λιγότερο αποτελεσματικά προϊόντα από την αγορά.

Η πρόταση περιλαμβάνει, επίσης, σαφέστερους κανόνες για τις εκστρατείες προώθησης, τα εθνικά κίνητρα για την προώθηση υψηλότερων κατηγοριών αποτελεσματικότητας και αποσκοπεί στη βελτίωση των μηχανισμών επιβολής και της διαφάνειας προς τους πελάτες, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων για προϊόντα που καλύπτονται από απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανσης.

Σύμφωνα με του νέους κανόνες, ορίζονται καθορισμένες προθεσμίες για την πρώτη ανακατασκευή όλων των προϊόντων με σήμανση, σύμφωνα με τρεις κατηγορίες προϊόντων:

- 6 έτη ως γενική προθεσμία, σε συνδυασμό με 18 επιπλέον μήνες με στόχο την εμφάνιση της ετικέτας στα καταστήματα.
- 15 μήνες για τα λευκά προϊόντα (πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, πλυντήρια) σε συνδυασμό με 12 επιπλέον μήνες με στόχο την εμφάνιση της ετικέτας στα καταστήματα και 9 έτη για θερμοσίφωνες και λέβητες με ρήτρα λήξης ισχύος 13 ετών.


Μόλις εξαφανιστούν όλες οι ετικέτες A + από την αγορά, η περαιτέρω αναπροσαρμογή θα ενεργοποιηθεί από ένα πλεόνασμα στις κορυφαίες κατηγορίες, ήτοι 30% στην κατηγορία Α ή 50% στην κατηγορία Α + Β. Κατά τη στιγμή της αναδιάταξης, οι δύο πρώτες κατηγορίες πρέπει να παραμείνουν κενές, με περίοδο ισχύος 10 ετών.

Προβλέπεται δε μια νέα βάση δεδομένων προϊόντων, που θα λειτουργήσει από τον Ιανουάριο του 2019,  θα επιτρέψει στις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών να επιβάλουν τις απαιτήσεις επισήμανσης και θα διασφαλίσει ότι οι υπολογισμοί απόδοσης πίσω από την ετικέτα αντιστοιχούν σε εκείνους που δηλώνουν οι κατασκευαστές.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα αποτελέσουν το κύριο μέσο για τη διαδικασία αφαίρεσης, αλλά έχουν αποφασιστεί και εκτελεστικές πράξεις για τη βάση δεδομένων και τη διαδικασία διασφάλισης.
 

Από τις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top