Μισέλ Μπαρνιέ: «Όσοι έλεγαν ότι η Αγγλία μπορεί να φύγει από την ΕΕ χωρίς συνέπειες, σας έλεγαν ψέματα»

Τα τέσσερα βασικά μηνύματα που έστειλε στη Βρετανία ο ειδικός διαπραγματευτής για το Brexit

Μισέλ Μπαρνιέ: «Όσοι έλεγαν ότι η Αγγλία μπορεί να φύγει από την ΕΕ χωρίς συνέπειες, σας έλεγαν ψέματα»

Τέσσερα βασικά μηνύματα έστειλε προς τη Βρετανία ο ειδικός διαπραγματευτής της ΕΕ για την διαδικασία απένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, κατά τη σημερινή επίσημη παρουσίαση των διαπραγματευτικών συστάσεων προς το Συμβούλιο των κρατών μελών:

Πρώτον πως πρέπει να τερματιστεί τάχιστα η υφιστάμενη νομική και κανονιστική αβεβαιότητα με συμφωνία το συντομότερο δυνατόν, δεύτερον ότι "δεν υπάρχει τιμωρητικού χαρακτήρα λογαριασμός που πρέπει να πληρωθεί", αλλά σεβασμός σε συμφωνηθείσες δεσμεύσεις και τρίτον πως τα δικαιώματα των πολιτών θα πρέπει να διασφαλιστούν με νομικά δεσμευτικό τρόπο.

Το τέταρτο και κυριότερο μήνυμα ήταν πως "όσοι έλεγαν ότι το ΗΒ θα μπορούσε να αποχωρήσει χωρίς συνέπειες, απλά σας έλεγαν ψέματα".

Ο Μισέλ Μπαρνιέ, ο ειδικός διαπραγματευτής, βρέθηκε σήμερα στην αίθουσα Τύπου στην έδρα της Κομισιόν για να εξηγήσει το περιεχόμενο της λεγόμενης σύστασης στο Συμβούλιο για τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου 50 με το Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία υιοθέτησε το κολέγιο των επιτρόπων.

Το κείμενο των 10 σελίδων που δώθηκε στη δημοσιότητα  περιλαμβάνει σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών, στη βάση της ομόφωνης συμφωνίας των 27 της ΕΕ το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με το κείμενο οι διαπραγματευτικές οδηγίες καλύπτουν τέσσερις βασικούς τομείς:

- τη  διασφάλιση του καθεστώτος και των δικαιωμάτων των πολιτών — των πολιτών της ΕΕ27 στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ 27 – και των οικογενειών τους που είναι η πρώτη προτεραιότητα των διαπραγματεύσεων.

- τις αρχές της οικονομικής εκκαθάρισης σε σχέση με τις οικονομικές δεσμεύσεις της Βρετανίας προς την ΕΕ.

- το πλαίσιο της «Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής» για την Ιρλανδία με στόχο να βρεθούν λύσεις για να αποφευχθεί η δημιουργία δυσπροσπέλαστων συνόρων στη νήσο της Ιρλανδίας.

- και τις  ρυθμίσεις σχετικά με τη διευθέτηση των διαφορών και τη διαχείριση της συμφωνίας αποχώρησης.

Σύμφωνα με τον Μισέλ Μπαρνίε, η εκλογική διαδικασία στη Βρετανία και το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα δεν μπορούν σε τίποτα να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν είναι πολιτικού χαρακτήρα και όπως είπε δεν έχουν καμία διάσταση τιμωρίας, αλλά αποτελούν απλά και μόνο την τεχνική μέθοδο για την ομαλή αποχώρηση.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ ήταν κατηγορηματικός πως η ΕΕ δεν μπορεί απλά και μόνο να εμπιστευθεί τη Βρετανία πως θα είναι δίκαιη με του Ευρωπαίους που ζουν εκεί, αλλά απαιτούνται απτές δεσμεύσεις. Αυτές οι δεσμεύσεις, που στην πραγματικότητα είναι οι 4 θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ, αποτελούν την απόλυτη προϋπόθεση για πρόσβαση στην κοινή αγορά. Οι 4 ελευθερίες και η διατήρηση της ισοτιμίας των Ευρωπαίων ως προς την πρόσβαση, για παράδειγμα στην εκπαίδευση την εργασία και την περίθαλψη, προϋποθέτουν όπως εξήγησε ότι η Βρετανία θα πρέπει να συνεχίσει να υπόκειται στην κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής ήταν ξεκάθαρος λέγοντας ότι "αποτελούσε ψέμα η υπόσχεση ορισμένων πως η Βρετανία θα μπορούσε να φύγει χωρίς δεσμεύσεις και συνέπειες". Ο Μισέλ Μπαρνιέ ήταν κατηγορηματικός και ως προς το περίφημο οικονομικό κόστος, εξηγώντας ότι πρόκειται για το κόστος συμφωνιών και κοινοτικών προγραμμάτων που "μαζί αποφασίσαμε", θυμίζοντας τον ιδιαίτερα ενεργό ρόλο των Βρετανών στις διαπραγματεύσεις για του κοινοτικούς προϋπολογισμούς. Το κόστος όπως είπε δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί ακριβώς, αρνήθηκε δε να δώσει τάξη μεγέθους, όμως ξεκαθάρισε πως η Βρετανία δεν θα κληθεί να υπογράψει καμία λευκή επιταγή, απλά και μόνο να τιμήσει τις δεσμεύσεις της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κείμενο των συστάσεων είναι κατηγορηματικό ως προς τη διατήρηση της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς αποκλείει τη συμμετοχή βάσει μιας τομεακής προσέγγισης. "Ένα μη μέλος της Ένωσης, το οποίο δεν έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με ένα μέλος, δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια πλεονεκτήματα με ένα μέλος", αναφέρει. Η  δε συμμετοχή στην ενιαία αγορά "απαιτεί την αποδοχή και των τεσσάρων ελευθεριών".

Επιπλέον προβλέπεται ότι "οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο θα διεξαχθούν ως ενιαίο πακέτο. Σύμφωνα με την αρχή ότι δεν συμφωνείται τίποτα μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα, τα μεμονωμένα στοιχεία δεν μπορούν να διευθετηθούν χωριστά".

"Η Ένωση θα προσεγγίσει τις διαπραγματεύσεις με ενιαίες θέσεις αποκλειστικά μέσω των καναλιών που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στις οδηγίες διαπραγμάτευσης και δεν θα υπάρξουν ξεχωριστές διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου για θέματα που αφορούν την απόσυρση".

Όπως επίσης προβλέπεται ότι "η συμφωνία θα πρέπει να σέβεται την αυτονομία της Ένωσης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τον ρόλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Η παρούσα σύσταση, η οποία προτείνει στο Συμβούλιο να ορίσει τον διαπραγματευτή της Ένωσης και εξουσιοδοτεί την Koμισιό και να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν αναμένεται να έχει άμεσες δημοσιονομικές επιπτώσεις, στο μέτρο που αφορά τη σχετική διαπραγματευτική διαδικασία. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της συμφωνίας βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα προκύψει από τις προαναφερθείσες διαπραγματεύσεις, θα περιγραφούν κατά την υποβολή των σχετικών προτάσεων υπογραφής και σύναψης της συμφωνίας απόσυρσης.

Στο άρθρο 1 της σύστασης του Συμβουλίου, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την έναρξη των διαπραγματεύσεων και ορίζει την Κομισιόν ως διαπραγματευτή της Ένωσης για τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο που καθορίζει τις λεπτομέρειες απόσυρσης από την Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

Στο άρθρο 2 καθορίζει τις οδηγίες διαπραγμάτευσης για τα ακόλουθα θέματα: - Δικαιώματα των πολιτών, - Ενιαίος οικονομικός διακανονισμός που συνδέεται με τον προϋπολογισμό της Ένωσης και με τον τερματισμό της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς που ιδρύονται από τις συνθήκες, καθώς και τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε ειδικά κονδύλια και διευκολύνσεις που σχετίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης. - Ρυθμίσεις σχετικά με τα εμπορεύματα που διατίθενται στην αγορά και τις τρέχουσες διαδικασίες βάσει του δικαίου της Ένωσης. - ρυθμίσεις σχετικά με άλλα διοικητικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της Ένωσης ·

Τέλος αναφέρεται ότι η συμφωνία πρέπει να προβλέπει ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες διοικητικής και την επιβολή του νόμου συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης, που διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει ιδίως να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αυτές παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διατάξεις του δικαίου της Ένωσης που εφαρμόζονται πριν από την ημερομηνία αποχώρησης. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν κανόνες για την ενδεχόμενη χρήση πληροφοριών και δεδομένων στις έρευνες επιβολής του νόμου και στις ποινικές διαδικασίες που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία υπαναχώρησης. Πρέπει να καλύπτουν τόσο τις πληροφορίες όσο και τα δεδομένα που λαμβάνει / κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία προέρχονται από την ΕΕ των 27 ή από θεσμικά όργανα, οργανισμούς, γραφεία και οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και πληροφορίες και δεδομένα που λαμβάνονται από την ΕΕ27 ή από θεσμικά όργανα, το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Του ανταποκριτή του Star στις Βρυξέλλες, Θάνου Αθανασίου
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top