Στην πτώχευση οδηγείται η εταιρεία του Harvey Weinstein

Η ανακοίνωση του ΔΣ