Αλλαγές σε σχέση με το σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομίας  και θα συζητηθεί αύριο το απόγευμα στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής.

Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ανεξαρτήτως μεγέθους, περιλαμβανομένων και των ατομικών, με συνολικές οφειλές σε Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και τράπεζες, έως 31/12/16, από 20.000 ευρώ και άνω.

Για τις οφειλές όμως 20.000-50.000 ευρώ το νομοσχέδιο προβλέπει την υπαγωγή των επιχειρήσεων στον μηχανισμό με πιο  αυτοματοποιημένη διαδικασία.  

Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν εκδηλώσει ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ένταξης και στις πλέον μικρές υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδά τους μόνο σε μία χρήση κατά την τελευταία τριετία.

Η ρύθμιση μπορεί να είναι προσαρμοσμένης στις ανάγκες της επιχείρησης και της πραγματικής ικανότητας εξυπηρέτησης των οφειλών της, με γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής  και διαγραφές οφειλών.

Ο πιστωτής και ο οφειλέτης μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, ενώ δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ.

Απαιτείται  πάντως  συμφωνία με τη συναίνεση της πλειοψηφίας 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, αλλά σύμφωνα με  το υπουργείο Οικονομίας δίνεται απόλυτη προστασία στους μικρούς πιστωτές, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν το σύνολο των απαιτήσεών τους και όχι μέρος τους. 

 

Tags: