Σε έναν κόσμο που οι συναλλαγές θα γίνονται σχεδόν αποκλειστικά με πλαστικό χρήμα. Σε έναν κόσμο που οι ηλεκτρονικές απάτες γίνονται συχνότερες, με ταχύτατες μεταλλάξεις.

Σε έναν κόσμο που οι ηλεκτρονικές αγορές και οι ηλεκτρονικές πληρωμές καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο χώρο, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή δίνει οδηγίες προς τους καταναλωτές για αυτά που πρέπει να προσέχουν στις αγορές τους μέσω Διαδικτύου.

Στόχος να πραγματοποιούν ασφαλείς αγορές από αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα και να μην πέφτουν θύματα διαδικτυακής απάτης.

Η Γραμματεία συνιστά στους καταναλωτές, πριν από κάθε συναλλαγή:

-Να βεβαιώνονται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα που επιλέγουν, παρέχει τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως υποχρεούται (υπεύθυνος διαχειριστής, εμπορική επωνυμία, ΑΦΜ, αριθμός ΓΕΜΗ), 

-Τη διεύθυνσή του με τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, fax, e-mail).

Για τη διασταύρωση των στοιχείων των επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.businessregistry. gr/publicity/index .

-Να ελέγχουν αν υφίστανται και διατυπώνονται με σαφήνεια οι «όροι και προϋποθέσεις» για τη διενέργεια της συναλλαγής.
-Να ελέγχουν αν γίνεται αναφορά στα νόμιμα δικαιώματά τους όπως το δικαίωμα υπαναχώρησης που ισχύει για τις συμβάσεις από απόσταση, καθώς και η παροχή εγγύησης για αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών.
-Να επιβεβαιώνουν ότι η τελική τιμή που καλούνται να πληρώσουν, ταυτίζεται με αυτήν που δηλώνεται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κάθε άλλης πρόσθετης χρέωσης (π.χ. μεταφορικά έξοδα).
-Να βεβαιώνονται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει σύστημα ασφαλούς πληρωμής («λουκετάκι» στο κάτω μέρος της σελίδας και διεύθυνση που ξεκινά με https://) πριν προχωρήσουν σε συναλλαγή μέσω υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων.
Συμπληρωματικά, μπορούν να:
-Κρατούν αρχείο με τις συναλλαγές τους.
-Αποφεύγουν τις προσφορές που εμφανίζονται σε pop-ups παράθυρα, αν προέρχονται από άγνωστα websites.
-Μην παρέχουν ευαίσθητα δεδομένα αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι για την ασφάλεια της ιστοσελίδας.
-Αγνοούν τις προσφορές που εμφανίζονται στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
-Αναζητούν τυχόν αξιολογικά σχόλια πελατών πριν προχωρήσουν στη συναλλαγή, για περιπτώσεις άγνωστων σε αυτούς ηλεκτρονικών καταστημάτων.
-Σε κάθε περίπτωση, για συμβουλές και καταγγελίες που αφορούν τις συναλλαγές τους, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμμή Καταναλωτή 1520.

 

Tags: