Η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου (3 Μαϊου) δεν είναι μία ακόμα παγκόσμια ημέρα, μόνο για να θυμίζει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της Ενημέρωσης παγκοσμίως. Είναι και ημέρα ανάληψης δράσης και πρωτοβουλιών.


Έτσι, το European Communication Institute σε συνεργασία  με το www.jaj.gr (Journalists about Journalism), και το Πανεπιστήμιο της Βιέννης (Wien Universität - Media Governance & Industries Research Lab) παίρνουν πρωτοβουλία:  


Παρουσιάζουν  τον  Ιστότοπο  V.A.N.  (Violence Against Newspersons).  Το VAN είναι  ένα  διαδικτυακό  παρατηρητήριο με έδρα την Ελλάδα  που έχει ως κεντρικό αντικείμενο τη μελέτη της  βίας, όλων των ειδών, που ασκείται εις βάρος των ανθρώπων του Τύπου.

Θα λειτουργεί ως βάση καταχωρίσεων των προσωπικών εμπειριών του κάθε επαγγελματία της ενημέρωσης που έχει δεχθεί βία σε όποια ιεραρχική θέση και αν βρίσκεται, όποια ειδικότητα και αν κατέχει. Μία πλατφόρμα πληροφόρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης των περιστατικών βίας εναντίον των ανθρώπων της Ενημέρωσης.


Το ραντεβού είναι στις 3 Μαΐου 2017, στις 17:00, στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επαγγελματίες δημοσιογράφοι, πολιτικοί και πολίτες θα συζητήσουν το θέμα της βίας εναντίον των ΜΜΕ και των ανθρώπων τους. Θα καταθέσουν εμπειρίες, θα ανταλλάξουν απόψεις, θα κάνουν προτάσεις. Μια συζήτηση υπό όρους πολιτισμού, αλληλοσεβασμού και συνδιαμόρφωσης.  Δηλαδή με όρους  Ποιοτικής Ενημέρωσης.

Tags: