Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζ.ΚΓιούνκερ, η Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φ. Μογκερίνι και ο Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τη διεύρυνση Γ.Χαν , δηλώνουν ότι "λαμβάνουν υπόψη" το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Τουρκία, αλλά περιμένουν την διεθνή αποστολή παρατηρητών να τοποθετηθεί για την αξιολόγηση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση που εξέδωσαν οι τρεις κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ ενθαρρύνουν επίσης την Τουρκία να λάβει υπόψη όλες τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με τις προτεινόμενες συνταγματικές τροποποιήσεις, σε καθεστώς εθνικής συναίνεσης.

Η πλήρης δήλωση έχει ως εξής: «Έχουμε λάβει υπόψη του τα αναφερόμενα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στην Τουρκία σχετικά με τις τροποποιήσεις του Συντάγματος, το οποίο εγκρίθηκε από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση στις 21 Ιανουαρίου 2017. Περιμένουμε την αξιολόγηση της Διεθνούς Αποστολής του ΟΑΣΕ / ODIHR σε σχέση με εικαζόμενες παρατυπίες. Οι συνταγματικές τροποποιήσεις, και ιδιαίτερα η πρακτική εφαρμογή τους, θα πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα των υποχρεώσεων της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ενθαρρύνουμε την Τουρκία να απαντήσει στις ανησυχίες και συστάσεις του Συμβούλιου της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε σχέση με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λόγω δε του οριακού αποτελέσματος του δημοψηφίσματος και των εκτεταμένων συνεπειών των συνταγματικών τροποποιήσεων, μπορούμε επίσης να ζητήσουμε από τις τουρκικές αρχές να αναζητήσουν την ευρύτερη δυνατή εθνική συναίνεση στην εφαρμογή τους».

Του Θάνου Αθανασίου (Βρυξέλλες)

Tags: