Στη νομοθέτηση της απλούστευσης της διαδικασίας, με την οποία ένα διεμφυλικό άτομο μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, προχωρεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Στ. Κοντονής, με το νομοσχέδιο που ανάρτησε σε δημόσια διαβούλευση για τη «νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου- Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού».

Μέχρι σήμερα, η αλλαγή στοιχείων ταυτότητας  (δηλαδή διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς τους και αλλαγή ονόματος) επιτρεπόταν μόνο μετά από χειρουργική επέμβαση στα γεννητικά τους όργανα, για επαναπροσδιορισμό του φύλου, καθώς και πραγματογνωμοσύνη ψυχιάτρου.

Τα δεδομένα στην Ευρώπη είχαν αλλάξει προ πολλού, καθώς η πρώτη νομοθεσία αναγνώρισης ταυτότητας φύλου (δηλαδή αλλαγή κρατικών εγγράφων χωρίς προηγούμενη χειρουργική επέμβαση) έγινε το 2004 στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Τώρα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι:

-Η καταχώρηση στην αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριο και τα άλλα κρατικά έγγραφα του φύλου θα γίνονται, πλέον, σύμφωνα με το πώς το αυτοπροσδιορίζει το άτομο και όχι σύμφωνα με  το φύλο που έχει καταγραφεί κατά τη γέννησή του στο Ληξιαρχείο.

-Η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου (στο ληξιαρχείο) θα γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ιατρική επέμβαση.

-Δεν απαιτείται, επίσης, η οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία.   

Το Ιδιαίτερο Δωμάτιο

Για την διαδικασία, θα πρέπει το άτομο να εμφανίζεται αυτοπροσώπως σε δικαστήριο και να το δηλώνει σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα, ενώ η δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί, καταχωρείται στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερομένου.

-Θα τηρείται απόλυτη μυστικότητα στην καταχώριση της δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης φύλου και όσοι εμπλέκονται σε αυτή έχουν υποχρέωση εχεμύθειας.

-Το πρόσωπο αυτό διατηρεί τους ίδιους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ενώ εφόσον έχει παιδιά, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους από τη γονική μέριμνα δεν επηρεάζονται, ενώ στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καμία μεταβολή, λόγω της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου του γονέα.

            

 

Tags: