50 κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ για rapid test με Κοινή Υπουργική Απόφαση

200 προσλήψεις για τη λειτουργία τους

rapid test

50 κινητές ομάδες για rapid test συστήνονται στον Ε.Ο.Δ.Υ.  με Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία  υπογράφουν οι Υπουργοί Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης,  και Ανάπτυξης,  Άδωνις Γεωργιάδης.    

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα προαιρετικά rapid test στους εκπαιδευτικούς  

Τα βασικά σημεία της Απόφασης:

1. O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), αναλαμβάνει την συγκρότηση και λειτουργία των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων COVID-19, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊου κατ’οίκον». Η εν λόγω πράξη επεκτάθηκε και αφορά επιπλέον σε:

α) Δημιουργία και λειτουργία πενήντα (50) Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για την εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 για τον εντοπισμό κρουσμάτων COVID-19, υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
β) Προμήθεια κινητών μονάδων εργαστηριακού ελέγχου σε σημεία φροντίδας.
γ) Προμήθεια γρήγορων ελέγχων αντιγόνων.

«Καμπανάκι» Τσιόδρα στη Βουλή για τις μεταλλάξεις: Θα επικρατήσουν παντού! 

2. Συνιστώνται συνολικά 50 Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για την εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 για τον εντοπισμό κρουσμάτων COVID-19, οι οποίες εντάσσονται λειτουργικά στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους τη δημοσίευση της παρούσας. Οι περιοχές δραστηριοποίησής τους στην Επικράτεια προσδιορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ως φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τη στρατηγική των ελέγχων και με κριτήριο την έμφαση που πρέπει να προσδίδεται σε τοπικούς ελέγχους συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. Επιμέρους σημεία αυξημένης δραστηριοποίησης εντός της ελληνικής Επικράτειας μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ως φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με τη στρατηγική και τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου, ανάλογα με τις ανάγκες κατά την εξέλιξη της πανδημίας.

3. Οι συνιστώμενες Κ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων εκάστης Υγειονομικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αυτής, συνεργαζόμενες με το σύνολο των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της περιοχής δραστηριοποίησης τους. Ο Υπεύθυνος για το συντονισμό της λειτουργίας και δράσης της πλησιέστερης ΤΟΜΥ ή ο Υπεύθυνος για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του πλησιέστερου Κέντρου Υγείας ορίζονται ως αρμόδιοι για την τυχόν απαιτούμενη συνεργασία με τις Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων.

Κάθε Κ.ΟΜ.Υ. αποτελείται από κλιμάκιο ενός ιατρού με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής και ενός επαγγελματία υγείας με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και υποστηρίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους. Ελλείψει των ΠΕ/ΤΕ τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων δύναται να προσληφθούν, ΠΕ/TΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Κικίλιας: Μεγάλη η βελτίωση στις ΜΕΘ - 4,2 εκατ. τεστ έγιναν στην Ελλάδα 

4. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ως φορέα υλοποίησης. Ειδικότερα, προσλαμβάνονται με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης συνολικά οι ακόλουθες ειδικότητες: Α) πενήντα (50) θέσεις ΠΕ ιατρών με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής,
Β) πενήντα (50) θέσεις ΠΕ/TE τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, εν ελλείψει αυτών  ΠΕ/ΤΕ  νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Γ) εκατό (100) θέσεις ΠΕ Διοικητικού.

5. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με διάρκεια μέχρι την 30.09.2021.

6. Η εκτιμώμενη δαπάνη για το προσωπικό ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο ποσό των 3.000.000€, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω προσωπικού.

7. Οι προσλήψεις  διενεργούνται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ως φορέα υλοποίησης. Η πρόσκληση αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα τριών ημερών και μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων εργασίας. Στην πρόσκληση αναφέρεται υποχρεωτικά ο συνολικός αριθμός των θέσεων, η κατανομή τους ανά κατηγορία και κλάδο, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά των υποψηφίων, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

8. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη των επιλεγέντων κατά σειρά υποβολής αίτησης, χωρίς να προβλέπεται διαδικασία υποβολής ενστάσεων μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων εργασίας

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top