186 προσλήψεις άμεσα σε Μετρό - Ηλεκτρικό - Τραμ  

Η προθεσμία και η διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 

μετρό

186 προσλήψεις θα κάνουν άμεσα  οι «Σταθερές Συγκοινωνίες  ΑΕ» με τη διαδικασία να ξεκινά στις 4/11/2020, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην πρωτεύουσα, λόγω κορωνοϊού.      

Κορωνοϊός: Χάος για ακόμα μια φορά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Συγκεκριμένα οι «Σταθερές Συγκοινωνίες  Α.Ε.» (ΣΤΑΣΥ ΑΕ),  ανακοίνωσαν ίότι δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη 1/2020 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,  για  πλήρωση εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν. 4722/2020.  

Χάος στις αστικές συγκοινωνίες -  Έχασε τη μπάλα το Υπουργείο Μεταφορών

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

-    Με  συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:  Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.,  Αθηνάς 67, Τ.Κ.10552 Αθήνα, απευθύνοντας την στο Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας.

-    Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: protocol@stasy.gr                 

Σχετικά με την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων,  επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει   04 Νοεμβρίου και λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2020.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων,  συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2144141255, 2144141076, 2144141077, 2144141254, 2144141139 και 2144141307, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 

Οι αναλυτικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη (1/2020), η οποία δημοσιεύεται: 

α) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις)

β) στην ιστοσελίδα www.asep.gr

γ) στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. www.stasy.gr                                                                                  

Επίσης , στις ως άνω ιστοσελίδες είναι διαθέσιμο το έντυπο της αιτήσεως.

 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top