Επιστροφή φόρου: Πώς θα λάβουν τα χρήματα οι φορολογούμενοι

Θα προηγείται εξονυχιστικός έλεγχος για οφειλές

Κέρματα στο πάτωμα

Εξονυχιστικό έλεγχο για να διαπιστωθεί εάν οι φορολογούμενοι, που δικαιούνται επιστροφή φόρου, έχουν οφειλές στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικά ταμεία, θα πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πριν δώσει τα χρήματα.

Στο πλαίσιο αυτό η φορολογική διοίκηση έχει εκδώσει αναλυτικές οδηγίες για το πρέπει να κάνουν οι εφορίες, σε ποιες περιπτώσεις να επιστρέφουν χρήματα στους λογαριασμούς των φορολογούμενων και πότε να διενεργούν συμψηφισμούς.

Ανακοινώθηκε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις - Η νέα διορία

Όπως προκύπτει από την απόφαση, στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους έχει οφειλές, δεν συμψηφίζονται με την επιστροφή του άλλου, καθώς πέρα από την ξεχωριστή εκκαθάριση, οι σύζυγοι και τα μέλη συμφώνων συμβίωσης αντιμετωπίζονται ατομικά και ως προς τις επιστροφές φόρου.

Τα επτά βήματα για την επιστροφή φόρου

Με βάση τις οδηγίες, πριν δουν οι φορολογούμενοι το... χρώμα του χρήματος, θα προηγούνται τα εξής βήματα:

Νέα αναστολή πληρωμής για φόρους Ιουνίου - Ποιους αφορά

1. Πραγματοποιείται η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και εκδίδονται τα σημειώματα
2. Σε περίπτωση έκδοσης εκκαθαριστικού, με το οποίο συνιστάται και βεβαιώνεται η απαίτηση του φορολογούμενου, εκδίδονται φύλλα έκπτωσης, κοινώς πιστωτικά εκκαθαριστικά

3. Χρεωστικό υπόλοιπο, που οφείλεται, βάσει αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συμψηφίζεται με το τυχόν πιστωτικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής

4. Εάν ο δικαιούχος της επιστροφής οφείλει στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τότε η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ., προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η απόδοση των παρακρατούμενων ποσών στους Ο.Κ.Α.. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

5. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου/ μερών συμφώνου συμβίωσης ΔΕΝ συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου, ενώ στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά

6. Η επιστροφή του φόρου των συζύγων/ ΜΣΣ που προκύπτει από την κοινή τους δήλωσή καταχωρίζεται στα βιβλία επιστρεπτέων ποσών της Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική Δ.Ο.Υ. λόγω του ότι ένας εκ των δύο (ή και οι δύο) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω διαφορετικής φορολογικής κατοικίας. Ως εκ τούτου, οι πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται με την υποβολή κοινής δήλωσης αναγράφουν και στους δύο συζύγους / Μ.Σ.Σ. τη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου συζύγου

7. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις η Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση, η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στην αρμόδια εφορία ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και τη μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top