Εξωδικαστικός μηχανισμός: Πότε οι τράπεζες απορρίπτουν τη ρύθμιση δανείου

Εγκρίνεται λιγότερο από το 10% των αιτήσεων

Η διμερής διαπραγμάτευση και ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι τα άλλα δύο «όπλα» που έχουν οι δανειολήπτες για τη ρύθμιση των οφειλών τους / Βίντεο: ΕΡΤ

Με αργούς ρυθμούς προχωρούν οι αιτήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπου εγκρίνεται λιγότερο από το 10% των αιτήσεων.

Ο νέος νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό υποχρεώνει τις τράπεζες και τους διαχειριστές των δανείων να δημοσιοποιούν εγγράφως τις αιτίες απόρριψης των ρυθμίσεων.

Σταϊκούρας: Ασφαλείς οι τράπεζες, ισχύει η εγγύηση των 100.000 ανά καταθέτη

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μια λίστα με τις βασικότερες αιτίες που οδηγούν στην απόρριψη των αιτήσεων.

25η Μαρτίου: Πώς αμείβεται η αργία που φέτος πέφτει Σάββατο

Οι λόγοι μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης θα αναρτώνται δημόσια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε σχετικό πεδίο. Αν η αιτιολογία απόρριψης βρίσκεται στη λίστα, θα επιλέγεται σχετικά. Διαφορετικά, θα συμπληρώνεται από τον αρμόδιο χρηματοδοτικό φορέα η ακριβής περιγραφή της αιτιολογίας απόρριψης.

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Οι λόγοι απόρριψης για τη ρύθμιση δανείων

1. Επαρκής οικονομική δυνατότητα ή/και περιουσία για την εξόφληση των οφειλών

Συντάξεις Απριλίου: Πότε θα πληρωθούν

2. Ανεπαρκής οικονομική δυνατότητα ενεχομένων/αντικειμενική αδυναμία εξυπηρέτησης της αιτούμενης ρύθμισης

3. Μη συμμετοχή όλων των ενεχομένων (συνοφειλετών ή/και εγγυητών)

4. Αίτημα οφειλέτη για ρύθμιση μόνο με φορείς του Δημοσίου

5. Αθέτηση ρυθμίσεων που είχαν συμφωνηθεί κατά το παρελθόν 

6. Ιστορικό αντισυναλλακτικής συμπεριφοράς

7. Επίκειται πλειστηριασμός εντός των επομένων τριών μηνών

8. Πρόσφατη εξυπηρετούμενη ρύθμιση με τον πιστωτικό φορέα που εποπτικά (ταξινόμηση δανείου) δεν επιτρέπει επαναρύθμιση

9. Ενήμερη οφειλή ή ρυθμισμένη και ενήμερη οφειλή για την οποία δεν υφίσταται ανάγκη ρύθμισης

10. Πρόσφατη ρύθμιση με πιστωτή στον οποίον έχουν παρασχεθεί εξασφαλίσεις, με αποτέλεσμα τη μη ισότιμη μεταχείριση των πιστωτών

11. Υφιστάμενη ενεργή πίστωση

12. Συγχρηματοδότηση με φορέα ή χρηματοδότηση με την εγγύηση φορέα ο οποίος δεν έχει εγκρίνει τη ρύθμιση

13. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός του Ν.4738/2020 δεν αποτελεί το πρόσφορο μέσο ρύθμισης της οφειλής, λόγω του ύψους ή/και της φύσης αυτής

14. Εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου λόγω:

– μη έγκυρης παραίτησης από αίτηση είτε υπαγωγής σε διαδικασία του Ν. 3588/2007 ή του Ν. 3869/2010 ή του Ν. 4605/2019 είτε ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για κήρυξη πτώχευσης

– έκδοσης οριστικής απόφασης για οποιαδήποτε από τις ως άνω διαδικασίες ή συζήτησης για τη σχετική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και αναμένεται η έκδοση απόφασης

– μη παρέλευσης του κατά νόμον χρονικού διαστήματος (Ν. 4738/2020, αρ. 7, παρ. 3,δ) από την έκδοση απόφασης κατά τα προαναφερθέντα ή την ολοκλήρωση προηγούμενης διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής του Ν. 4738/2020

– αμετάκλητης καταδίκης του οφειλέτη για τα αδικήματα του άρθρου 7, παρ. ε, του Ν. 4738/2020

– λύσης ή εκκαθάρισης του οφειλέτη

– ύπαρξης ενήμερων οφειλών του οφειλέτη που είναι εξυπηρετούμενες και δεν προκύπτει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασής του κατά τουλάχιστον 20%

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top