Δώρο Χριστουγέννων: Τι γίνεται σε περίπτωση απόλυσης ή παραίτησης

Πόσα δικαιούστε και πότε πρέπει να τα πάρετε

Μέχρι την 21η Δεκεμβρίου πρέπει να καταβληθεί στους εργαζομένους το δώρο Χριστουγέννων / Βίντεο: ΕΡΤ

Το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να καταβάλλουν το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους, καθώς η μη καταβολή του αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη, όπως και οι επιδοτούμενοι άνεργοι (ΟΑΕΔ).

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε πληρώνεται - Τι ποσό θα πάρετε

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το δώρο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό ή με 25 ημερομίσθια (ανάλογα τον τρόπο αμοιβής του εργαζόμενου).

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους

Τι γίνεται σε περίπτωση απόλυσης ή παραίτησης

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ωστόσο, δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται και όσοι εργαζόμενοι απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν από τις δουλειές τους νωρίτερα από τις 31 Δεκεμβρίου.

Αυξήσεις μισθών σε βιομηχανία, λιανεμπόριο και τουρισμό

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές κατά την ημέρα λύσης της εργασιακής σχέσης

Αν, λοιπόν, κάποιος έχει απολυθεί ή παραιτηθεί πριν τα τέλη Δεκεμβρίου, τότε το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως ακολούθως:

Το «εύκολο» επίδομα των 200 ευρώ τον μήνα για έναν χρόνο

-    2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό

ή

-    2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Χριστουγέννων.

Όσον αφορά την καταβολή του, στις περιπτώσεις απόλυσης και παραίτησης ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλλει και μαζί με τα χρήματα που προβλέπονται για την παραίτηση – απόλυση. Ειδάλλως, το αργότερο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top