Νέοι κανόνες από αύριο για την εισαγωγή μετρητών από χώρες εκτός ΕΕ

Και χρυσά νομίσματα ή άλλα χρυσά είδη θα λογίζονται ως «μετρητά»

Τερματικό αεροδρόμιο

Σε ισχύ τίθενται από αύριο, 3 Ιουνίου οι νέοι κανόνες για το σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου μετρητών στην ΕΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τη διακοπή των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Όλοι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται ή εξέρχονται από την επικράτεια της ΕΕ είναι ήδη υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν μια δήλωση μετρητών όταν μεταφέρουν 10.000 ευρώ ή περισσότερο σε νόμισμα, ή το αντίστοιχο σε άλλα νομίσματα ή άλλα μέσα πληρωμής, όπως επιταγές ταξιδιωτών, χαρτονομίσματα κ.λπ. 

Ωστόσο, από αυτήν την Πέμπτη, θα εφαρμοστούν ορισμένες αλλαγές που θα ενισχύσουν περαιτέρω τους κανόνες και θα καταστήσουν ακόμη πιο δύσκολη τη μεταφορά μεγάλων ποσών μη εντοπισμένων μετρητών . 

Πρώτον, ο ορισμός των «μετρητών» σύμφωνα με τους νέους κανόνες θα επεκταθεί και θα καλύπτει τώρα χρυσά νομίσματα και ορισμένα άλλα χρυσά είδη.

Δεύτερον, οι τελωνειακές αρχές θα μπορούν να ενεργούν για ποσά κάτω των 10.000 ευρώ όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μετρητά συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα. 

Τέλος, οι τελωνειακές αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν να κατατεθεί δήλωση γνωστοποίησης μετρητών όταν εντοπίσουν 10.000 ευρώ ή περισσότερα σε μετρητά που αποστέλλονται χωρίς συνοδεία μέσω ταχυδρομείου, φορτίου ή ταχυμεταφορών. 

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές και η εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε κάθε κράτος μέλος διαθέτουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των κινήσεων μετρητών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση παράνομης δραστηριότητας. 

Η εφαρμογή των επικαιροποιημένων κανόνων σημαίνει ότι οι τελευταίες εξελίξεις στα διεθνή πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top