Δήμος Αθηναίων: Αλλάζει το πλαίσιο έκδοσης αδειών για επιχειρήσεις

Απλουστεύονται οι διαδικασίες - Τι θα ισχύει από δω και πέρα

μαγαζι

Στην αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει την έκδοση αδειών για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, όπως εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογράφοι, θέατρα κ.ά. προχωρούν από κοινού το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Αθηναίων.

Δήμος Αθηναίων: 14 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με ένα κλικ

Η καινοτομία που εισάγεται προβλέπει ότι στα υπό αδειοδότηση Κ.Υ.Ε που δεν βρίσκονται πλησίον μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, δεν θα χρειάζεται έγγραφο έγκρισης από την Εφορεία Πόλης Αθηνών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Επ’ αυτού γνωμοδότησε θετικά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται μία σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και κατ’ επέκταση τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις απαλλάσσονται πλέον από ένα τεράστιο γραφειοκρατικό «βάρος», που τους κόστιζε πολύτιμο χρόνο και χρήμα.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Μέχρι και σήμερα, η αδειοδότηση για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πρωτεύουσας ήταν μια «οδύσσεια» με σειρά  γραφειοκρατικών διαδικασιών και εμπλοκή πολλών αρμοδιοτήτων.

Συγκεκριμένα, για την έκδοση της άδειας, οι ενδιαφερόμενοι ήταν υποχρεωμένοι αρχικά να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και στη συνέχεια ακολουθούσε έλεγχος και έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών. 

Η υπηρεσία εξέταζε κάθε αίτηση και παρέπεμπε για την τελική έγκριση στο αρμόδιο συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα να αποθαρρύνει επενδύσεις και να δημιουργεί μεγάλα προσκόμματα στην ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης.

Με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου όχι μόνο ενισχύεται η επιχειρηματικότητα, αλλά ταυτόχρονα απελευθερώνονται και πολύτιμοι ανθρώπινοι πόροι που ήταν απαραίτητοι για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Αθηναίων κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Τι αλλάζει στις άδειες - Οι τρεις κατηγορίες

Η ανάγκη για τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, διαπιστώθηκε εξαρχής από τη Δημοτική Αρχή και τέθηκε ως προτεραιότητα στο πλαίσιο της στενής και εξαιρετικά γόνιμης συνεργασίας με την πολιτική ηγεσία και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στελέχη των δύο φορέων (Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Αττικής, Αν Στερεάς Ελλάδας &  Κυκλάδων  του ΥΠΠΟ και το τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και Διευθύνση Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων) συνεργάστηκαν επί μήνες προκειμένου να υπάρξει αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση σε χάρτες τόσο των μνημείων όσο και των περιοχών που προστατεύονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της πόλης των Αθηνών (ΕΦΑΠΑ).

Συγκεκριμένα αποτυπώθηκε σε χάρτη η περιοχή προστασίας της Ακρόπολης, καθώς και περιοχές γύρω από 80 και πλέον μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, που βρίσκονται σε ολόκληρη την πόλη. 

Στις περιοχές αυτές καθορίστηκαν ποιες ιδιοκτησίες έχουν οπτική επαφή με τα εν λόγω μνημεία και συνεπώς εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας.

Μετά την αναλυτική επεξεργασία των υφιστάμενων πρακτικών οριοθέτησης κοινοχρήστου χώρου, αποτυπώθηκαν στους χάρτες οι περιοχές, στις οποίες η ΕΦΑΠΑ επιτρέπει την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Με αυτό τον τρόπο, δηλαδή με την καταγραφή και τον προσδιορισμό των χώρων στους οποίους επιτρέπονται ΚΥΕ και τραπεζοκαθίσματα, καθίσταται δυνατή η  απλοποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας.

Συμπερασματικά, με το νέο καθεστώς, δημιουργούνται οι εξής τρεις κατηγορίες:

•         Για επιχειρήσεις που δε γειτνιάζουν με μνημεία ή επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους δε θα απαιτείται πλέον η έκδοση διαπιστωτικού ή άλλου εγγράφου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών για την έναρξη της λειτουργίας τους. 
Τόσο οι άδειες λειτουργίας όσο και οι άδειες τραπεζοκαθισμάτων θα δίνονται με βάση τους υπόλοιπους όρους και περιορισμούς που ισχύουν για κάθε περιοχή.

•         Οι επιχειρήσεις που συνορεύουν με μνημεία ή επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους θα λαμβάνουν πλέον απευθείας έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών και δε θα απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία εξέτασης της αίτησής τους από το Τοπικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Αυτό θα συμβαίνει τόσο για την άδεια λειτουργίας όσο και για τον χώρο που θα μπορεί να δοθεί για χρήση τραπεζοκαθισμάτων.

•         Σημειώνεται ότι για επιχειρήσεις που βρίσκονται στον ενοποιημένο κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο γύρω από τη Ακρόπολη, ο οποίος αποτελεί τη ζώνη προστασίας της Ακρόπολης ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς (τμήμα της Πλάκας και του Θησείου κ.ά.), το καθεστώς παραμένει ίδιο και η διαδικασία αδειοδότησης θα απαιτεί την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η κοινή προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων για τον  δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας θα ενταθεί με πολύπλευρες παρεμβάσεις, που στόχο έχουν την απλοποίηση αδειοδότησης να αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων της Αθήνας.

Δήμος Αθηναίων: Ρύθμιση οφειλών ψηφιακά με λίγα μόνο «κλικ»

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε σχετικά: «Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επί της συγκεκριμένης πρότασης, απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία έγκρισης για την ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επενδυτών του χώρου, πάντα στο πλαίσιο της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, θεραπεύοντας ταυτόχρονα νομικές αστοχίες και αβλεψίες του παρελθόντος».

 Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ανέφερε: «Κάνουμε την καθημερινότητα των επαγγελματιών απλούστερη, ξεπερνάμε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις δεκαετιών. Μετά τη στενή, πολύμηνη και γόνιμη συνεργασία μας με το Υπουργείο Πολιτισμού, επεμβαίνουμε δραστικά στη διαδικασία αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Ξεκαθαρίσαμε με απόλυτη σαφήνεια τις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων της πόλης».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top