Διαμεσολάβηση πριν το διαζύγιο: Υποχρεωτική για όλους η πρώτη συνεδρία

Ποια είναι η διαδικασία και τι ορίζει ο νόμος για τον διαμεσολαβητή

Όλα όσα είπε ο Στέφανος Λουκής οικονομολόγος σύμβουλος επιχειρήσεων και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του υπουργείου Δικαιοσύνης

Την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές σε διατάξεις, με στόχο την προστασία και το συμφέρον των ανήλικων παιδιών, στην περίπτωση της διακοπής της συμβίωσης, του διαζυγίου ή την ακύρωση του γάμου των γονέων τους. 

Μεταξύ άλλων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της διαμεσολάβησης για την επίλυση πιθανόν διαφορών μεταξύ των γονέων, προωθώντας αμοιβαία αποδεκτές λύσεις.

Ποιος ακριβώς όμως είναι ο θεσμός της διαμεσολάβησης, πώς αλλάζει με το νομοσχέδιο που προωθείται και ποιο είναι το όφελος για τα παιδιά από αυτή τη διαδικασία; 

«Η διαμεσολάβηση είναι μια μέθοδος εναλλακτικής και εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, κατά την οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επιχειρούν να καταλήξουν μέσω της διαπραγμάτευσης μεταξύ τους, σε μία βιώσιμη και από κοινού αποδεκτή λύση της διαφοράς τους», είπε στο star.gr o Στέφανος Λουκής, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο κ. Λουκής στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου διεξάγεται η διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Όπως εξήγησε, ο διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο, ανεξάρτητο, αμερόληπτο και ουδέτερο ως προς τα μέρη πρόσωπο, ειδικά εκπαιδευμένο στη διαχείριση συγκρούσεων, συναισθημάτων και τις διαπραγματεύσεις. 

Ο ρόλος του διαμεσολαβητή δεν είναι να προτείνει ή να κρίνει και να εκδίδει αποφάσεις, αλλά να συντονίζει τη συζήτηση μεταξύ των μερών με σκοπό να τα βοηθήσει να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση στη διαφορά τους. 

Για την ιστορία, ως θεσμός, η διαμεσολάβηση εισήχθη στην ελληνική έννομη κοινωνία το 2010. Το 2019 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4640/2019, ο οποίος εισήγαγε για πρώτη φορά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης σε ορισμένες διαφορές, μεταξύ αυτών και στις οικογενειακές που αφορούν στην επιμέλεια, διατροφή και επικοινωνία τέκνων.

Έρχεται το διαζύγιο με διαμεσολαβητή και συνεπιμέλεια των παιδιών

Οι αλλαγές στο νομοσχέδιο για το Οικογενειακό Δίκαιο 

Σύμφωνα με τη μορφή που έχει για την ώρα το νομοσχέδιο, φαίνεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας, οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση από κοινού αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, εάν είναι απαραίτητο, σε διαμεσολάβηση, ενώ μόνο στην περίπτωση που διαφωνήσουν θα αποφασίζει το δικαστήριο.

«Σε υποθέσεις διαζυγίων με θέματα που αφορούν στην άσκηση της γονικής μέριμνας, προτείνεται το δικαστήριο να έχει τη δυνατότητα να διατάξει διαμεσολάβηση, ορίζοντας μάλιστα διαμεσολαβητή από ένα ειδικό μητρώο οικογενειακών διαμεσολαβητών, το οποίο θα συσταθεί για το σκοπό αυτό», πρόσθεσε ο κ. Λουκής.

Συνεπιμέλεια: Εξετάζεται η εναλλασσόμενη κατοικία για τα παιδιά

Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει πριν την προσφυγή στα δικαστήρια να έχει προηγηθεί η διεξαγωγή της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας, όπως ορίζει ο νόμος του 2019.  

«Η διαμεσολάβηση έχει εισχωρήσει στις ζωές μας και θα παίζει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στις οικογενειακές διαφορές, όπου αυτές θα προκύπτουν. Πλέον, η προσφυγή στα δικαστήρια δε θα αποτελεί την πρώτη και δεδομένη λύση», τόνισε.

Επιστολή μπαμπάδων σε Μητσοτάκη και Τσιάρα για συνεπιμέλεια

Πώς γίνεται η διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με τον κ. Λουκή, η διαμεσολάβηση αποτελεί μια εκούσια διαδικασία, η οποία συνήθως ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη. Αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, τα μέρη παρουσιάζουν τις απόψεις τους για τη μεταξύ τους διαφορά.

Στη συνέχεια, ακολουθούν είτε κοινές, είτε κατ’ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου ο πρώτος να βοηθήσει τα μέρη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, μεταφέροντας από τη μία πλευρά στην άλλη προτάσεις και αντιπροτάσεις.

Υποχρεωτική είναι η παράσταση των δικηγόρων στη διαμεσολάβηση (φωτογραφία αρχείου unsplash.com)

«Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης έχουν οι νομικοί παραστάτες, όπως ονομάζονται στη διαμεσολάβηση οι δικηγόροι των μερών, οι οποίοι παρίστανται υποχρεωτικά με τους εντολείς τους και παρέχουν σε αυτούς νομικές συμβουλές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας», σημείωσε.

Στο τέλος της διαδικασίας ο διαμεσολαβητής συντάσσει ένα πρακτικό επίτευξης ή μη επίτευξης συμφωνίας. Το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων, τη συμφωνία επίλυσης και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

«Αυτό μπορεί να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, αν κάποιο από τα μέρη το ζητήσει, ώστε να αποτελεί και εκτελεστό τίτλο να έχει δηλαδή την ισχύ μιας δικαστικής απόφασης. Αν εκκρεμεί δίκη για τη διαφορά που επιτεύχθηκε συμφωνία τότε αυτή ματαιώνεται», εξήγησε.

Οι Έλληνες μπαμπάδες εκπέμπουν SOS: Προστατέψτε τα παιδιά μας!

Ποιοι είναι παρόντες στη διαμεσολάβηση;

Εκτός από τον διαμεσολαβητή (ή τους διαμεσολαβητές, όταν πρόκειται για συνδιαμεσολάβηση), το ζευγάρι και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω της φύσης της υπόθεσης και συμφωνηθεί από το ζευγάρι, μπορεί να συμμετέχει και κάποιος τρίτος όπως π.χ. ένας πραγματογνώμονας.

«Οι συμμετέχοντες στη διαμεσολάβηση δεν εξετάζονται ως μάρτυρες και εμποδίζεται να προσκομίσουν στοιχεία που προκύπτουν από τη διαδικασία ή έχουν σχέση με αυτήν. Ιδίως δε, να αναφερθούν στις συζητήσεις, δηλώσεις και προτάσεις των μερών, καθώς και στις απόψεις του διαμεσολαβητή, παρά μόνο εάν αυτό επιβάλλεται από λόγους δημόσιας τάξης, κυρίως για την εξασφάλιση της προστασίας των ανηλίκων ή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ακεραιότητα ή η ψυχική υγεία προσώπου», επισήμανε ο κ. Λουκής.

Πού πραγματοποιείται η διαμεσολάβηση και πόσο διαρκεί;

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία της διαμεσολάβησης, πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο γραφείο του διαμεσολαβητή, ενώ μπορεί να διεξαχθεί και σε Κέντρα Διαμεσολάβησης που υπάρχουν ανά περιοχές. 

Στόχος των ειδικά διαμορφωμένων χώρων είναι να αποπνέουν αίσθημα ασφάλειας, αμεροληψίας και ουδετερότητας.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Λουκής, η διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης εξαρτάται από το είδος και την πολυπλοκότητα της διαφοράς που απασχολεί τα μέρη, καθώς και από τη δική τους βούληση. 

«Ενδεικτικά μια συνεδρία διαμεσολάβησης μπορεί να διαρκέσει από 5 έως και 10 ώρες», είπε.

Διαζύγιο: Πώς επηρεάζει η συνεπιμέλεια την ψυχολογία του παιδιού

Ποιο το κέρδος από τη διαμεσολάβηση για τα παιδιά;

Σύμφωνα με τον κ. Λουκή, η αντιδικία στα δικαστήρια, ειδικά όταν αφορά στις οικογενειακές διαφορές, αποτελεί μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία για τους γονείς, η οποία τις περισσότερες φορές έχει αρνητικό αντίκτυπο και στα παιδιά.

«Η διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές επικεντρώνεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευημερία και το συμφέρον των παιδιών που βιώνουν τη διάσταση ή το διαζύγιο των γονιών τους. Πρώτο μέλημα του διαμεσολαβητή είναι η γεφύρωση της επικοινωνίας των πρώην συντρόφων- συζύγων, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να λειτουργήσει και η επίτευξη συμφωνίας στην οποία θα καταλήξουν», σημείωσε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top